ಮರಿಯಳು

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

ಮರಿಯಳು (канада)

Примери:

Викицитатиಅಧ್ಯಾಯ 27

56 ಅವರಲ್ಲಿ ಮಗ್ದಲದ ಮರಿಯಳು ಯಾಕೋಬ ಮತ್ತು ಯೋಸೇಯ ಇವರ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಜೆಬೆದಾಯನ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯು ಇದ್ದರು.
56 Avaralli magdalada mariyaḷu yākōba mattu yōsēya ivara tāyiyāda mariyaḷu mattu jebedāyana makkaḷa tāyiyu iddaru.