Pređi na sadržaj

klin

klin

klin (srpski, ćir. klin)[uredi]

Imenica[uredi]

klin, m

Kategorije: kol.kol.kol.kol.


Oblici:

 1. klȉn Kovin, klȋn [1]

Značenja:

 1. Gvozdeni ili drveni predmet zaoštren na jednom kraju. [1]
 2. Klin kojim se povezuju i učvršćuju rogovi u krovnoj konstrukciji. [1]
 3. Kojim je poljoprivredna mašina valjak pričvršćen za konstrukciju. [1]
 4. Kojim je ruda zaprežnih kola pričvršćena za krakove. [1]
 5. Kojim je pričvršćena srčanica za trap. [1]
 6. Kojim se ruda učvršćuje za jaram. [1]
 7. Četvorougaono parče platna umetnuto između nogavica muških gaća (donjeg dela nošnje). [1]
 8. Delovi na razboju koji drže razapetu vunu ili kudelju. [1]

Primeri:

 1. Učenik ili šegrt počinjao je sa pravljenjem zaglavaka, klinova, od bagrema. [2] Pančevo [1]
 2. Kada tavanske gredice budu učvršćene, dižemo rogove i spajamo ih drvenim klinovima i klamfama. Novi Bečej [1]
 3. Nićifor je pomagao komšiji Šandoru da pripremi rupe i drvene klinove za rogove. [1]
 4. Pravili su [kolari] okvire za drljače u koje su ugrađivani gvozdeni klinovi [PČ VIII 53. Nadalj [1]
 5. Ȍndak je bíla dr̀lja ča dr̀ve na a gvòzde ni klȉno vi. Tomaševac [1]
 6. Na jármu ȉma žljȇb, ȉma rȕpe i ȍndak tȗ se mȅtu klȉnovi gvòzdeni kòje nè može da pȁdne u hódu, mȍže da se spȕsti, mȍže da se stȇsni mȁlo vòlu za vrȃt. [3] Taraš Erdevik Susek Subotica Deronje Vajska Čurug Padej Novi Bečej Melenci Žitište Elemir Orlovat Crepaja [1]
 7. Tȏ je zdrȁvo, kȑto dȑvo, a kad se òsūši — nȇćeš ùdariti klȉn u njèga za žívu glȃvu. Martonoš Laćarak Mol Novi Kneževac Kikinda Novo Miloševo Novi Bečej [1]
 8. Sȁd se zòve èkser, prȅ se zvȁo klȋn. [1]
 9. Ȍnda nàpraviš ùnūtra lȅtve, tàko, a óvde ùdariš klȉnove, èksere. Đala Jaša Tomić Neuzina Boka Šurjan [1]
 10. Zàkucaj mi jèdan klȋn u vráta da ȉmam di da zàkačim kècelju kad je skȉnem. [4] Čenej [1]
 11. Uglávi tȃj klȉn da ti nè spadne cȉgānka na prȅslici. Laćarak [1]
 12. Grȋvna i klȉn. Klȉn zàtēže kȍsu, a grȋvna dr̀ži kȍsu. [5] Futog Bačinci Bačka Palanka [1]
 13. Će da bȉdne taka zȋma, da će klȋnovi od mètera da vìsidu sas strȇje. [4] Čenej [1]
 14. Gaće su bile veoma široke, šivene od polukudeljnog platna, sastavljene od 2 do 6 pola u jednu nogavicu. Između nogavica umetano je četvorougaono parče platna „tur” ili „klin”. [6] [1]
 15. Ima vitlova sa horizontalnim daščicama, i to dve pod pravim uglom unakrst stavljene, jednako dugačke daske sa rupicama, a u rupice se stave „palice” ili „klini”, koji drže razapetu vunu ili kudelju. [7] [1]


Izrazi:

 1. [1]
 2. mn klȉni. — I ȍnda tȏ počùpa tȇ klȉne ȍkolo što nàkucaju i ȅto tȏ ȍde bȓzo ("I ȍnda tȏ počùpa tȇ klȉne ȍkolo što nàkucaju i ȅto tȏ ȍde bȓzo"). Subotica [1]
 3. novo sito o ˜ visi ("nova stvar se čuva, pazi"). Jasenovo [1]
 4. siguran ko vrbov ˜ ("isto"). Sombor Novi Sad Novo Miloševo [1]
 5. ˜ seklinom vadi ("protivnika treba tući istim sredstvima kojima se on služi"). Bački Brestovac [1]
 6. Drmatiklinove ("magijska radnja u kojoj mlada drma klinove na čiviluku da bi sebi obezbedila muški porod"). [1]
 7. cȉguran ko vŕbinklȉn ("isto"). Vršac Jasenovo [1]
 8. Čvȓst ko vr̀bovklȉn ("nepouzdan, nesiguran"). Đurđevo Novi Sad Novo Miloševo [1]

Reference[uredi]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Stari zanati u Vojvodini. 1992, 340 str, str. 110.
 3. 3,0 3,1 Gordana Vuković—Žarko Bošnjaković—Ljiljana Nedeljkov, Vojvođanska kolarska terminologija. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1984, 258 str.
 4. 4,0 4,1 Biljana Marić, Iz leksike Čeneja (rumunski Banat) (rukopis diplomskog rada).
 5. Dejan Miloradov, Kovačka i potkivačka terminologija južne Bačke i severnog Srema (rukopis magistarskog rada).
 6. Konji vrani. 1987, 326 str, str. 148.
 7. Sofija Dimitrijević, Etnološka istr. živanja u okolini Sombora. — Rad, 18—19, 1969—1970, 83—100, str. 90.
 8. Gordana Vuković, Terminologija kuće i pokućstva u Vojvodini. Novi Sad (Filozofski fakultet), 1988, 508 str.

Napomene[uredi]