bašča

[1] Bašča ili bašta je ograđen prostor, zemljište uz neku kuću
gde se uzgaja povrće, voće, vrt, gradina i drugo.
[2] Urađen prostor na otvorenom sa stolovima i suncobranima
nekog kafića, kafane ili restorana.


Sinonimi:

[1] bašta, dvorište, avlija, dvor, vrt, cvetnjak, cvećnjak, ružičnjak,
albašča, perivoj, džardin, ćipur, gradina, sad, povrtnjak, voćnjak,
rukosad, viridarij, viridarijum, zoopark.
[2] kafić, kafana, restoran, krčma, gostionica, gostiona, konoba,
bircuz, birtija, taverna, svratište, picerija.