mita

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

15 Yu mas wokim dispela sip olsem, longpela bilong en inap 130 mita na bikpela bilong en inap 22 mita na antap bilong en inap 13 mita.


Библијске све речи: 006

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 6:15:
(Молим додајте Српски превод од овог навода)