135

Такође погледајте: 315, 513, и 153

17. {+++ +++ +++ ++++}
16.{+++ +++ +++ +++}
15. {+++ +++ +++ ++}
14.{+++++++++++++}
13.{++++++++++++}
12. {+++++++++++}
11.{++++++++++}
10. {+++++++++}
9. {+++ ++++}
8. {+++ +++}
7. {++++++}
6. {+++++}
5. {+++ +}
4. {+++}
3. {++}
2. {+}
1. {}
1. {}
2. {+}