🃦


🃦 U+1F0E6, 🃦
PLAYING CARD TRUMP-6
🃥
[U+1F0E5]
Карте за играње 🃧
[U+1F0E7]
VI
LJUBAVNICI
Трумп картица адут. Бр. 6, јутро. Користи се у игри тарот.