Пређи на садржај

Такође погледајте: и 𝍎
U+6210, 成
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6210

[U+620F]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+6211]

(кинески)

U+6210, 成
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6210

[U+620F]
ЦЈК јединствени идеограми
[U+6211]

Изговор:

пинјин: chéng  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

Значења:

 1. постати, преобразити се
 2. успети

Примери:

 1. 两个人成了好朋友。Њих двоје су постали добри пријатељи.

ВикицитатиШаблон:PSAL 033

 1. 6 諸天藉耶和華的命而造、萬象藉他口中的氣而[1]
  1. 6 Zhū tiān jí yēhéhuá de mìng ér zào, wànxiàng jí tā kǒuzhōng de qì ér chéng.
Шаблон:PSAL 033

Синоними:

...


Хомофони:

Хомографи:

...

ХСК ниво:

4

Асоцијације:

...

Изведене речи:

 1. 一成 (yīchéng)
 2. 七八成
 3. 不成 (bùchéng)
 4. 不成人
 5. 不成器
 6. 不成字
 7. 不成才
 8. 不成文
 9. 不成材
 10. 不成章
 11. 不成話不成话
 12. 九成
 13. 九成九
 14. 九成宮九成宫
 15. 了不成
 16. 作成 (zuòchéng)
 17. 促成 (cùchéng)
 18. 保成
 19. 偶成
 20. 八成 (bāchéng)
 21. 八成新
 22. 削成
 23. 功成
 24. 加成
 25. 勞成劳成
 26. 匠成
 27. 十成
 28. 半成品
 29. 司成
 30. 吃現成吃现成
 31. 合成 (héchéng)
 32. 合成乳
 33. 合成數合成数 (héchéngshù)
 34. 合成皮
 35. 合成詞合成词
 36. 告成
 37. 周成王
 38. 問成问成
 39. 圓成圆成
 40. 垂成
 41. 大八成
 42. 大成 (dàchéng)
 43. 大成殿
 44. 天成
 45. 學成学成
 46. 守成
 47. 完成 (wánchéng)
 48. 容成
 49. 小成
 50. 年成 (niáncheng)
 51. 廣成子广成子
 52. 形成 (xíngchéng)
 53. 形成層形成层
 54. 慶成庆成
 55. 成丁
 56. 成丁禮成丁礼
 57. 成也蕭何敗也蕭何成也萧何败也萧何 (chéng yě xiāohé, bài yě xiāohé)
 58. 成事 (chéngshì)
 59. 成事不足敗事有餘成事不足败事有余 (chéngshì bùzú, bàishì yǒuyú)
 60. 成交 (chéngjiāo)
 61. 成交量 (chéngjiāoliàng)
 62. 成人 (chéngrén)
 63. 成人之美
 64. 成人教育
 65. 成人病
 66. 成仁
 67. 成仙
 68. 成份
 69. 成佛 (chéngfó)
 70. 成例
 71. 成俗
 72. 成個兒成个儿 (chénggèr)
 73. 成倍
 74. 成兒成儿
 75. 成全 (chéngquán)
 76. 成典
 77. 成分 (chéngfèn)
 78. 成則為王敗則為賊成则为王败则为贼
 79. 成副兒成副儿
 80. 成功 (chénggōng)
 81. 成功嶺成功岭
 82. 成務成务
 83. 成化
 84. 成化窯成化窑
 85. 成千上萬成千上万 (chéngqiānshàngwàn)
 86. 成合
 87. 成名 (chéngmíng)
 88. 成名成家
 89. 成名術成名术
 90. 成周
 91. 成命
 92. 成品 (chéngpǐn)
 93. 成品糧成品粮
 94. 成員成员 (chéngyuán)
 95. 成問題成问题
 96. 成器
 97. 成因 (chéngyīn)
 98. 成均
 99. 成型 (chéngxíng)
 100. 成堆
 101. 成夜
 102. 成天 (chéngtiān)
 103. 成套 (chéngtào)
 104. 成姻
 105. 成婚 (chénghūn)
 106. 成家 (chéngjiā)
 107. 成家立業成家立业 (chéngjiā lìyè)
 108. 成宿
 109. 成實師成实师
 110. 成實論成实论
 111. 成對成对 (chéngduì)
 112. 成就 (chéngjiù)
 113. 成就感 (chéngjiùgǎn)
 114. 成局
 115. 成屋
 116. 成幫結夥成帮结伙
 117. 成年 (chéngnián)
 118. 成年期
 119. 成年禮成年礼 (chéngniánlǐ)
 120. 成年累月
 121. 成式
 122. 成形 (chéngxíng)
 123. 成德 (Chéngdé)
 124. 成心 (chéngxīn)
 125. 成性 (chéngxìng)
 126. 成想
 127. 成房
 128. 成才 (chéngcái)
 129. 成批
 130. 成招
 131. 成擒
 132. 成效 (chéngxiào)
 133. 成敗成败 (chéngbài)
 134. 成數成数
 135. 成文 (chéngwén)
 136. 成文法 (chéngwénfǎ)
 137. 成方
 138. 成方兒成方儿
 139. 成日 (chéngrì)
 140. 成日家
 141. 成書成书
 142. 成服
 143. 成本 (chéngběn)
 144. 成本會計成本会计
 145. 成材 (chéngcái)
 146. 成材林
 147. 成林
 148. 成果 (chéngguǒ)
 149. 成案
 150. 成樣成样
 151. 成歡成欢
 152. 成正果
 153. 成殮成殓
 154. 成氣候成气候
 155. 成法
 156. 成活
 157. 成湯成汤
 158. 成漢成汉 (Chénghàn)
 159. 成災成灾
 160. 成為成为 (chéngwéi)
 161. 成熟 (chéngshú)
 162. 成熟期
 163. 成癖
 164. 成癮成瘾 (chéngyǐn)
 165. 成百
 166. 成皋 (Chénggāo)
 167. 成眠 (chéngmián)
 168. 成禮成礼
 169. 成窩兒成窝儿
 170. 成窯成窑
 171. 成立 (chénglì)
 172. 成章 (chéngzhāng)
 173. 成童
 174. 成竹在胸
 175. 成算 (chéngsuàn)
 176. 成篇
 177. 成精
 178. 成約成约
 179. 成總成总
 180. 成總兒成总儿
 181. 成績成绩 (chéngjì)
 182. 成績單成绩单 (chéngjìdān)
 183. 成群 (chéngqún)
 184. 成色
 185. 成色劑成色剂
 186. 成藥成药
 187. 成蟲成虫 (chéngchóng)
 188. 成行 (chéngxíng)
 189. 成衣
 190. 成衣廠成衣厂
 191. 成衣鋪成衣铺
 192. 成見成见 (chéngjiàn)
 193. 成規成规
 194. 成親成亲 (chéngqīn)
 195. 成言
 196. 成訟成讼
 197. 成語成语 (chéngyǔ)
 198. 成誦成诵
 199. 成說成说
 200. 成議成议
 201. 成蹊
 202. 成道
 203. 成長成长 (chéngzhǎng)
 204. 成長率成长率 (chéngzhǎnglǜ)
 205. 成長股成长股
 206. 成阻
 207. 成除服
 208. 成陰成阴
 209. 成雙成双 (chéngshuāng)
 210. 成音
 211. 成頭成头
 212. 成風成风 (chéngfēng)
 213. 成龍成龙 (chénglóng)
 214. 成龍配套成龙配套
 215. 提成 (tíchéng)
 216. 撿現成捡现成
 217. 收成 (shōuchéng)
 218. 既成 (jìchéng)
 219. 晚成
 220. 有成 (yǒuchéng)
 221. 期成
 222. 未成年 (wèichéngnián)
 223. 構成构成 (gòuchéng)
 224. 次成河
 225. 武成王
 226. 水成岩 (shuǐchéngyán)
 227. 求成
 228. 沒十成没十成
 229. 海成層海成层
 230. 深成岩
 231. 混成
 232. 渾成浑成
 233. 湊成凑成
 234. 湊現成凑现成
 235. 漢成帝汉成帝
 236. 漫成
 237. 火成岩 (huǒchéngyán)
 238. 無成无成 (wúchéng)
 239. 牢成
 240. 玉成
 241. 現成现成 (xiànchéng)
 242. 現成話现成话
 243. 現成飯现成饭
 244. 生成 (shēngchéng)
 245. 留成
 246. 當成当成 (dàngchéng)
 247. 目成
 248. 相成
 249. 看成 (kànchéng)
 250. 真成
 251. 磨成
 252. 禮成礼成 (lǐchéng)
 253. 秋成
 254. 管成
 255. 終不成终不成
 256. 組成组成 (zǔchéng)
 257. 總成总成
 258. 織成织成
 259. 老成 (lǎochéng)
 260. 老成人
 261. 考成
 262. 胚形成
 263. 落成 (luòchéng)
 264. 蔚成
 265. 蘭成兰成
 266. 行成
 267. 裁成
 268. 製成制成 (zhìchéng)
 269. 褒成侯
 270. 見成见成
 271. 變成变成 (biànchéng)
 272. 負成長负成长
 273. 責成责成 (zéchéng)
 274. 質成质成
 275. 贊成赞成 (zànchéng)
 276. 速成 (sùchéng)
 277. 速成班 (sùchéngbān)
 278. 造成 (zàochéng)
 279. 道成溜
 280. 達成达成 (dáchéng)
 281. 釀成酿成
 282. 長成长成 (zhǎngchéng)
 283. 陶成
 284. 集大成 (jídàchéng)
 285. 難不成难不成
 286. 養成养成 (yǎngchéng)
 287. 鬢成絲鬓成丝


Сродни чланци са Википедије:

Преводи

Референце

Шаблон:Kateg Шаблон:Kateg