ஐந்து

Tamil

Tamil кардинал numbers
 <  ௪ ௬  > 
    Ordinal : ஐந்தாவது (aintāvatu)

Pronunciation

Numeral

ஐந்து (aintu)

  1. fiveஐந்து (тамилски)

ஐந்து

Изговор:

IPA: aintu  
Аудио: (датотека)