фетиш

[1] Фетиш је природан или израђен предмет који се у некиим народима сматра

носиоцем виших, чаробних моћи и коме се приписује божанска моћ.

[2] Нешто чему је човек претерано одан, што обожава.
[3] Особа или предмет као објекат опсесивног дивљења. Предмет који побуђује

сексуални нагон. Асесксуални предмет или део тела који може
сам за себе да буде предмет сексуалности.


Синоними:

[1] амулет, талисман, запис, амајлија, абракадабра, хокуспокус, абраксас, апотропојон, дијаграм,

енколпија, маскота, пендакулум, филактериј, хамајлија, базулмет, потковица.

[2] фетишизам, фетишист, фетишиста, фетишистички, фетишизација.