дијаграм

[1] Дијаграм је геометријски цртеж или неко графичко представљање које омогућава да

опишемо еволуцију неког феномена, корелацију између два или више фактора,
ради што бољег представљања неког чињеничног стања, као на пример разне
статистике, размера, пресек, просек, слика рада или снаге, план и многе друге.

[2] У езотерији и код гностичара то су два међусобно укрштена троугла у којима је

уписано неко мистично име бога, које је имало неку велику магијску моћ
и који су им служили као амајлија.


Синоними:

[1] статистика, пресек, просек, план, размера, скица, цртеж, изохоре,

палатографија, графичко приказивање, хроноизотерме,

[2] амулет, амајлија, запис, фетиш, абракадабра, хокуспокус, талисман,

енколпија, маскота, пендакулум, филактериј, хамајлија, базулмет,
аbraksas, апотропојон, потковица.