ко̏ла

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

ко̏ла

ко̏ла (српски, lat. kȍla)[уреди]

Именица[уреди]

ко̏ла, с

Категорије: пл. т.прен.


Облици:

  1. кола, ко̑ла [1]
  2. кола [1]

Значења:

  1. Превозно средство која вуку коњи или волови. [1]
  2. Врста кола са лотрама од карви. [2] [3] Перлез[1]
  3. Исто. [1]
  4. Дужа запрежна радна кола за превоз балвана. [1]
  5. Кола за превоз војске. [2] [3] Мокрин Долово[1]
  6. Кола која вуку волови. [1]
  7. Исто. [1]
  8. Кола са гуменим точковима и лотрама од обичних кола. [1]
  9. Дужа запрежна радна кола за превоз балвана. [2] [4] Чуруг Ковин Бела Црква[1]
  10. Исто. Јасеново[1]
  11. Кола која вуку два коња. [1]
  12. Дужа запрежна радна кола за превоз балвана. [2] [4] Сефкерин Долово[1]
  13. Исто. [1]
  14. Свечана запрежна кола на два точка, че зе. [1]
  15. Кола која вуку коњи. [1]
  16. Сазвежђе Велики медвед. Ново Милошево[1]
  17. Дужа запрежна радна кола за превоз балвана. [2] Бачки Брестовац[1]
  18. Кола за превоз песка и сличног терета. [2] Сремска Рача Јарак Хртковци Кленак Купиново[1]
  19. Свечана, украшена кола. [1]
  20. Кола којима се превозе и у којима живе Цигани. [5] Нови Сад[1]
  21. Кола са гуменим точковима и лотрама од обичних кола. [2] [3] Сомбор Бачки Брестовац Дероње Падеј Уљма Вршац[1]
  22. Кола која вуку коњи. [1]
  23. Кола за превоз песка и сличног терета. [2] Велико Средиште[1]
  24. Ко ла ду га око се дам шу ва (око 220 см). [2] [6] Кукујевци Мартинци Сремска Митровица Радојево Ново Милошево Српска Црња Башаид Меленци Елемир Тараш Итебеј Житиште Арадац Чента Ботош Перлез Орловат Добрица Алибунар[1]
  25. Кола на два точка за превоз песка и сличног терета. [2] [4] Змајево[1]
  26. Кола за превоз песка и сличног терета. [1]
  27. Кола у којима седи кум и млада. [1]
  28. Кола за превоз лакпшег терета, ко ла ду га око се дам шу ва (око 220 см). [1]
  29. Врста брзих кола са три упрегнута коња. [1]
  30. Кола за одлазак у лов. [1]
  31. Кола за превоз војске. [2] Ново Милошево Радојево Меленци Итебеј Тараш Житиште Арадац Ботош Орловат Перлез Идвор Добрица Чента[1]
  32. Ко ла ду га око се дам шу ва (око 220 см). [2] Кленак Крчедин Белегиш[1]
  33. Кола која вуку коњи. [1]
  34. Кола за превоз покојника. [2] Лежимир Јазак Сремска Каменица Сомбор Бачки Брестовац Сивац Вајска Дероње Лалић Кула Силбаш Деспотово Змајево Шајкаш Падеј Мокрин Кикинда Иђош Нови Бечеј Маргита Панчево Алибунар Долово Вршац Баваниште Црепаја Ковин Делиблато Бела Црква[1]
  35. Врста кола са шареним лотрама и штицнама уместо левчи. [2] Српска Црња[1]
  36. Свечана, украшена кола. [1]
  37. Кола за превоз покојника. [1]
  38. Кола која вуку коњи. [2] Сремска Митровица Врдник Суботица Сивац Српски Крстур Башаид[1]
  39. Дужа запрежна радна кола за превоз балвана. [2] Башаид Меленци Елемир[1]
  40. Кола за превоз песка и сличног терета. [2] Тараш[1]
  41. Исто. [2] Српска Црња[1]
  42. Кола у којима седе стари сват и младожења. [1]
  43. Врста кола типичних за Срем. [2] Мартинци Сремска Митровица Платичево Грабовци Војка[1]
  44. Исто. Лаћарак[1]
  45. Дужа запрежна радна кола за превоз балвана. [1]
  46. Кола за хватање и превоз паса луталица. [2] Лалић[1]
  47. Исто. [1]
  48. Ко ла ду га око се дам шу ва (око 220 см). [1]
  49. Кола којима се превозе и у којима живе Цигани. [1]
  50. Дужа запрежна радна кола за превоз балвана. [2] Конак Орловат[1]
  51. Кола којима се превозе и у којима живе Цигани. [2] Кикинда[1]
  52. Свечана, украшена кола. [1]
  53. Исто. [2] Сомбор Вајска Кула Госпођинци Каћ Санад Башаид Радојево Конак[1]
  54. Кола која вуку коњи. [1]
  55. Исто. [2] Мартинци Лаћарак[1]
  56. Врста кола са шареним лотрама и штицнама уместо левчи. [2] Ново Милошево Меленци Тараш Итебеј Житиште Арадац Ботош Добрица Перлез Чента[1]
  57. Ко ла за хва ta ње и пре воз па са лу ta ли ца. [1]
  58. Ко ла ду га око се дам шу ва (око 220 см). [2] Деспотово Вајска[1]
  59. Је ди ni ца ме ре, ко ли чи на те ре та ко ји ста не у ко ла. [1]
  60. Веома дебела, лења особа. Вршац[1]
  61. Сазвежђе Велики медвед. Јамена[1]
  62. Исто. Ново Милошево[1]

Примери:

  1. И̏ма два̏ ко̀ња ве̑зана за̀ коли. Лаћарак [1]
  2. Јѐдна се ко̏ла оки́вала два̏јс пе̑т до три́десет да́на. Ковиљ [1]
  3. То̏ бу̏де ва́шар, рѐцимо, то̑ до̑ђу ко̏лима, про̀дају се ко̀њи, кра̏ве, сва̏шта. Кула [1]
  4. Видите, банаћанска кола су много цифранија ( — Пе) [ВКТ]. [3] [1]
  5. Ла̀ка ко̏ла — то̑ су ба̀на̄тска. О̀на слу̑же са̏мо за во́за̄ње. Ѝмају чѐтир то̀чка и шарѐно ѝзра̄ђене ло́тре, пре̏слице о̀не окру́гле и ѝмају кри́ла  ; бана́ћанска ˜ ‘исто’. [2] Војка Мартинци Сремска Митровица Кленак Платичево Грабовци Крушедол Крчедин Белегиш Бољевци Старчево Гардиновци Ново Милошево Српска Црња Радојево Меленци Тараш Елемир Итебеј Житиште Арадац Ботош Орловат Перлез Идвор Добрица Чента [1]
  6. Пу̏стӣмо ко̀ње ѝз ко̄ла и — сва̏ки сво̀јој ку̏ћи  ; ба̀на̄тска ˜ ‘врста кола са шареним лотрама и штицнама уместо левчи’. [2] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] Мокрин Јамена Моровић Вашица Гибарац Сот Сремска Рача Бачинци Кукујевци Мартинци Ердевик Лежимир Визић Свилош Сремска Митровица Јазак Черевић Буковац Сремска Каменица Јарак Хртковци Вогањ Врдник Кленак Платичево Грабовци Огар Купиново Карловчић Добринци Прхово Војка Голубинци Марадик Крушедол Бешка Крчедин Белегиш Нови Сланкамен Бољевци Старчево Батајница Мартонош Обзир Суботица Сомбор Пачир Сивац Бачки Брестовац Бајша Мол Вајска Кула Лалић Товаришево Силбаш Дероње Деспотово Змајево Турија Чуруг Госпођинци Ђурђево Каћ Шајкаш Гардиновци Тител Бачка Паланка Бегеч Руменка Ченеј Нови Сад Бачко Петрово Село Бечеј Бачко Градиште Ђала Српски Крстур Банатско Аранђелово Санад Мокрин Падеј Нови Кнежевац Иђош Кикинда Ново Милошево Српска Црња Радојево Нови Бечеј Башаид Меленци Итебеј Међа Јаша Томић Бока Неузина Кумане Житиште Тараш Елемир Арадац Зрењанин Ботош Конак Велики Гај Маргита Велико Средиште Орловат Томашевац Перлез Фаркаждин Идвор Чента Сефкерин Иланџа Алибунар Вршац Павлиш Уљма Избиште Јасеново Панчево Црепаја Омољица Баваниште Долово Делиблато Ковин Гај Крушчица Бела Црква Банатска Паланка Крашово Сенпетер Ченеј Помаз Деска Батања [1]
  7. Во̀зили су се на̀ коли, на фија̀керима. По дво̏је ко̑ла ѝду по мла̑ду. Шимановци [1]
  8. Ба̑чка ко̏ла су једноста̀внија. Ло́тре су ѝмале са̏мо две̑ стру̏ке и о̀бичне ка̑рве. [2] Војка Сремска Митровица Вогањ Ново Милошево Меленци Српска Црња Радојево Тараш Итебеј Житиште Елемир Арадац Ботош Орловат Перлез Добрица Чента [1]
  9. За превоз терета, до појаве кола са гуменим точковима, коришћена су велика или тешка кола, „кола дуга девет шуви” или два метра и осамдесет сантиметара ( — ББр) [ПЧ IХ 125]. [17] [1]
  10. Пра̏вио сам и за Сре̑м во̀ловска ко̏ла, др̀вене осо̀вине, са̏мо што су јѐдино то̀чкови о̏ковани гво̑жђем. [2] [4] [14] Бегеч Гибарац Сремска Рача Ердевик Лежимир Сремска Митровица Јазак Врдник Вогањ Хртковци Кленак Купиново Батајница Вајска Дероње Лалић Бачка Паланка Шајкаш Гардиновци Санад Нови Бечеј Радојево Тараш Конак Чента Орловат Сефкерин Алибунар Црепаја [1]
  11. Не̏ јѐдна ко̏ла — дво̏ја су нам о̏дне̄ли у за̑другу: и во̀ло̄вска и ко̏њска. Визић [1]
  12. И слу̏шо̄ сам и ви̏дијо ко̏ла во̀љӯска у Ѝванови. [18] [2] [19] Чента Карловчић Крчедин Нови Кнежевац Санад Кикинда Маргита Фаркаждин Сефкерин [1]
  13. То̑ су па̏орска ко̀ла, а гу̀мена ко̏ла имају ко́чнице, но̏жну или ру̏чну. [2] [3] Кула Иђош Меленци Тараш Ковин [1]
  14. Дво пре ж на ко ла са по крет ним кро вом за пре воз пут ni ка из ра ђе на су пр ви пут сре ди ном ХV ве ка у Ма ђар ској. [20] Нови Сад [1]
  15. Шу па је би ла od ла га ли ште за крат ка и ду гач ка ко ла, се ја ли цу [...], ко са чи цу [...], плу го ве, шпар тач, ва љак и кан тар са те го ви ма. [21] [2] [22] Панчево Кукујевци Мартинци Сремска Митровица Кула Турија Ново Милошево Радојево Српска Црња Нови Бечеј Башаид Меленци Елемир Тараш Итебеј Међа Житиште Арадац Ботош Орловат Перлез Чента Добрица Црепаја Алибунар Бела Црква [1]
  16. По пут огло да них цр них ко сту ра до тра ја ва ли су у њи ма [шу pa ма] фи ја ке ри и ка ру це, „жу та ко ла” или че зе. [23] Суботица [1]
  17. Правили су [колари] дрвенарију за цела запрежна кола. [2] Госпођинци Суботица Сивац Деспотово Надаљ Чуруг Бачка Паланка Ченеј Иђош Кикинда Српска Црња Елемир Орловат Панчево Алибунар Уљма Вршац Ковин [1]
  18. На вашар се ишло парадним колима и колима „на оклагије”. Бачка Паланка [1]
  19. Не̏ јѐдна ко̏ла — дво̏ја су нам о̏дне̄ли у за̑другу — и во̀ло̄вска и ко̏њска. [2] [8] [4] Визић Вогањ Буковац Врдник Купиново Вајска Кула Лалић Турија Госпођинци Чуруг Мол Банатско Аранђелово Санад Падеј Нови Бечеј Тараш Елемир Чента Сефкерин Алибунар [1]
  20. На̀прави се са̏ндук од др̏вета у ко̀ји мо̏же да ста̏не 1 м 3 пе́ска, отпри́лике, те се збо̀г тога ко̏ла нази́вају кубѝка̄шка. [2] [4] Лалић Мол Орловат [1]
  21. Мла̑да сѐди у кумо̀вски ко̏ли а младо̀жења у старосва̀цки ко̏ли. [24] Лаћарак [1]
  22. Код ла̏ки ко̑ла осо̀вине су би́ле те́шке трѝс пе̄т-ше̑ст ки̑ла. [2] Мартинци Гибарац Ердевик Сремска Митровица Грабовци Карловчић Војка Крушедол Крчедин Бољевци Старчево Бачки Брестовац Сивац Кула Бачка Паланка Деспотово Змајево Госпођинци Каћ Српски Крстур Падеј Мокрин [1]
  23. Крајем претходног века [ XIX ] призната су као најбржа, „лака мађарска кола” са три упрегнута коња, наводни проналазак краља Матије Корвина. [23] Суботица [1]
  24. Ловачка кола са два седишта и позади простор за терет служила су за одлазак у лов а имала су четири точка. Било је и ловачких кола са четири и шест седишта. [25] Нови Сад [1]
  25. Једна паорска кола половна. [2] [26] Ченеј Бачки Брестовац Змајево Бачко Градиште Мокрин Маргита Конак [1]
  26. Пра̏вио сам ко̏ла од пе̑т стру̑ка, па̀ра̄дна ко̏ла, за Па̀ла̄нку, и за Ру̀ме̄нку, и о́вде за Бѐгеч. [27] [2] Бегеч Гибарац Мартинци Сремска Митровица Купиново Сивац Дероње Бачка Паланка Српски Крстур Алибунар Панчево [1]
  27. Уз то су се производила и погребна кола са веома китњастом резбаријом и украсима. [2] [28] Нови Сад Сомбор Ново Милошево Иђош Меленци Тараш Елемир Радојево Српска Црња Итебеј Житиште Арадац Чента Конак Ботош Орловат Перлез Добрица [1]
  28. Преко коња, упрегнутих у кумовска и старосватска кола, били су ткани чаршави звани „обајлије” (давала их је ђувегијина мати). [24] [1]
  29. Пр̏во од ко̑ла да по̑ђемо, ми̏слим тѐгле̄ћи ко̑ла, тѐретни ко̑ла, па до фија̀кера. [2] Мол [1]
  30. О̀бично су тѐретна ко̏ла [...] о̏сам-де̏вет шу̑ви ду̏гачка да се мо̏же то̀варити два̀ест метѐри, два̀ест пе̑т метѐри. [2] Бегеч Вогањ Вајска Мол Нови Бечеј Башаид Перлез Баваниште [1]
  31. На својим коњима — штајерцима довукли су тешка кола са сандуцима пуним икона, рубља и одеће. [2] [17] Платичево Кленак Крчедин [1]
  32. На̑ј мла ђа су би́ла тако̀зва на фе́дер ска ко̏ ла, а ста̀ри ја — фија̀кер је ста̀рӣји. [2] Мол [1]
  33. Ци̏ганска ша̀рена покривѐна ко̏ла ѝмају ша̑тру. [2] Алибунар Маргита Панчево [1]
  34. Кад ти при̑чам о и̏згледу ко̑ла, о̏нда тре̏ба зна̏ти да су се пра̏вила тако̀звана ша̀рена ко̏ла. Пру̑ће је би́ло о̀фа̄рбано у ра̑зне бо́је. [2] Српска Црња Мартинци Лаћарак Каћ [1]
  35. Са̀мо што су јѐдно то̀чкови о̏ковани гво̑жђом ко и о́вде др̀вена о̀ва, ши̑нска ко̏ла. [2] Бегеч Јамена Вашица Јарак Вогањ Хртковци Кленак Грабовци Карловчић Прхово Војка Крчедин Белегиш Бољевци Суботица Дероње Гардиновци Тараш [1]
  36. У „књи зи” еви деn ci је ду жни ка оста ло је за бе ле же но сле de ће вр сте оба вља них ра до ва: „[...] при ко во јар мац за со ni це, оправијо кола шинтерска”. [29] [2] Бачки Брестовац Јамена Моровић Вашица Гибарац Сот Сремска Рача Кукујевци Мартинци Ердевик Лежимир Свилош Сремска Митровица Јазак Черевић Сремска Каменица Јарак Хртковци Вогањ Врдник Кленак Платичево Грабовци Огар Купиново Карловчић Прхово Војка Голубинци Марадик Крушедол Бешка Крчедин Белегиш Нови Сланкамен Бољевци Старчево Батајница Сомбор Сивац Дероње Кула Силбаш Деспотово Змајево Турија Мол Гардиновци Тител Санад Падеј Кикинда Иђош Ново Милошево Нови Бечеј Меленци Тараш Елемир Житиште Арадац Чента Маргита Конак Добрица Сефкерин Панчево Црепаја Долово Алибунар Ковин Уљма Вршац Бела Црква [1]
  37. А о̀ни о̀чли у Ердѐвӣк по јѐдна ко̏ла ци́ гље да донѐсу. Визић [1]
  38. Кола су мера кад се напуне до лотра. Колима се мери превоз песка, шљунка, ђубрива, кукуруза и слично. [30] Остојићево Сремска Митровица Вршац Јасеново [1]
  39. Бѝло нас је се̏ дам ко̑ла — то је ври̏ска, то је ци̏ка бѝла. Жабаљ [1]
  40. На̀беремо јѐдна ко̏ла па о̏нда но̏симо ку̏ћи. Нови Сад [1]


Изрази:

  1. [1]
  2. мн ко̀лија. — Здра̏во ѝду ко̀лија ("Здра̏во ѝду ко̀лија"). Нови Бечеј [1]
  3. бацити девојку укола ("отети девојку за удају"; "Поред одбегавања, у прошлости је брак склапан и отмицом девојака, без воље девојке и њених родитеља, што се често завршавало и враћањем на силу отете девојк"). [1]
  4. мали пањкола изврће ("и мали (низак, слаб; обичан, безначајан) човек може да учини нешто велико, значајно"). Јасеново [1]
  5. стезати ˜ ("навлачити шину на колски точак"). Вршац [1]
  6. испасти изкола ("бити изостављен, елиминисан"). Вршац [1]
  7. нит укола нит у савне ("ни тамо ни овамо"). Јасеново [1]
  8. Бацити девојку укола ("отети девојку за удају"; "Поред одбегавања, у прошлости је брак склапан и отмицом девојака, без воље девојке и њених родитеља, што се често завршавало и враћањем на силу отете девојк"). [1]
  9. до̀бити ˜ ("имати превоз до неког места, ићи нечијим колима"; "До̏била сам ко̏ла па ни́сам до̀шла пѐшке"). Ново Милошево [1]
  10. ко̑ је сре̏тан ико̑ла му се ждре̑бе ("срећном човеку све иде од руке"). Вршац [1]
  11. на ње́га се скр́јала ˜ ("на њега је пао сав терет, сва кривица"). Вршац [1]
  12. убацити укола ("отети девојку од родиteља (о момку који жели да се ожени)"; "Или неком момку се веoма допадне удавача, па је „убаци у кола"). [1]
  13. шаљ отићи за швапскимколима ("шаљиви одговор који се даје детету када пита где му је мајка"). Ново Милошево [1]
  14. Боље Циганки накола него поштено пешке ("боље је искористити било какав превоз него се правити фин па ићи пешке"). Јасеново [1]

Референце[уреди]

  1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 Речник српских говора Војводине, измењено и допуњено издање у 4 тома, приредили мр Дејан Милорадов, Катарина Сунајко, мр Ивана Ћелић и др Драгољуб Петровић, Матица српска, Нови Сад.
  2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 2,34 2,35 2,36 2,37 2,38 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 Гордана Вуковић—Жарко Бошњаковић—Љиљана Недељков, Војвођанска коларска терминологија. Нови Сад (Филозофски факултет), 1984, 258 стр.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Багрем бели. 1986, 146 стр, стр. 44.
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 Багрем бели. 1986, 146 стр, стр. 43.
  5. Коњи врани. 1987, 326 стр, стр. 77.
  6. Павле Ивић—Жарко Бошњаковић—Гордана Драгин, Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Друга књига: Морфологија, синтакса, закључци, текстови. — СДЗб, ХVIII, 1997, 586 стр, стр. 453.
  7. Дејан Милорадов, Ковачка и поткивачка терминологија јужне Бачке и северног Срема (рукопис магистарског рада).
  8. 8,0 8,1 Анђелка Петровић, Пастирска терминологија Буковца (рукопис дипломског рада).
  9. Невенка Секулић, Збирка дијалекатских текстова из Војводине. — СДЗб, ХХVII, 1981, 107—306, стр. 117, 128, 132, 150, 161.
  10. Павле Ивић—Жарко Бошњаковић—Гордана Драгин, Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Прва књига: Увод и фонетизам. — СДЗб, ХV, 1994, 419 стр, стр. 58, 78, 79, 116, 128, 294.
  11. Павле Ивић—Жарко Бошњаковић—Гордана Драгин, Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Друга књига: Морфологија, синтакса, закључци, текстови. — СДЗб, ХVIII, 1997, 586 стр, стр. 47, 48, 53.
  12. Иван Поповић, Говор Госпођинаца у светлости бачких говора као целине. Београд (САНУ, Посебна издања, књига СLХХV, Одељење литературе и језика, књига 21), 1968, 248 стр, стр. 7, 8, 16, 164.
  13. Јован Живојновић, Крашовани — белешке, народни обичаји и примери језика. — ЛМС, 243, 1907, 52—79, стр. 72.
  14. 14,0 14,1 Биљана Марић, Из лексике Ченеја (румунски Банат) (рукопис дипломског рада).
  15. Софија Ракић-Милорадовић, О говору Деске. — ЕСМ, 3, 2001, 52—67, стр. 53, 55, 60.
  16. Софија Ракић-Милорадовић, Извештај о дијалектолошком истр. живању говора Батање. — ЕСМ, 3, 2001, 43—51, стр. 46.
  17. 17,0 17,1 Багрем бели. 1986, 146 стр, стр. 40.
  18. Павле Ивић—Жарко Бошњаковић—Гордана Драгин, Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Прва књига: Увод и фонетизам. — СДЗб, ХV, 1994, 419 стр, стр. 325.
  19. Невенка Секулић, Збирка дијалекатских текстова из Војводине. — СДЗб, ХХVII, 1981, 107—306, стр. 175.
  20. Коњи врани. 1987, 326 стр, стр. 76.
  21. Павле Ивић—Жарко Бошњаковић—Гордана Драгин, Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта. Друга књига: Морфологија, синтакса, закључци, текстови. — СДЗб, ХVIII, 1997, 586 стр, стр. 152, 453.
  22. Багрем бели. 1986, 146 стр, стр. 35, 43.
  23. 23,0 23,1 Коњи врани. 1987, 326 стр, стр. 83.
  24. 24,0 24,1 Рајко Р. Николић, Шајкашка народна ношња. Српске народне ношње у Војводини. Нови Сад (Матица српска), 1953, 57—75, стр. 18.
  25. Коњи врани. 1987, 326 стр, стр. 78.
  26. Стари занати у Војводини. 1992, 340 стр, стр. 75.
  27. Стари занати у Војводини. 1992, 340 стр, стр. 121.
  28. Коњи врани. 1987, 326 стр, стр. 81.
  29. Стари занати у Војводини. 1992, 340 стр, стр. 89.
  30. Миливоје Милосављевић, Етнолошка грађа о Србима у Остојићеву. — Рад, 26, 1980, 141—165, стр. 164.

Напомене[уреди]