šargasti djetao

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

šargasti djetao

šargasti djetao (српски, ћир. шаргасти дјетао)[уреди]

Именица[уреди]

šargasti djetao, м

Значења:

 1. Врста птице из рода (лат.) Dendrocopos Picidae Koch[1]

Хипероним:

 1. baljin kokotić [16] [1]
 2. božji pijevac [16] [1]
 3. detao [17] [1]
 4. detel [18] [1]
 5. deteo [19] [1]
 6. detla [18] [1]
 7. detlić [18] [1]
 8. djetao [13] [1]
 9. djetel [18] [1]
 10. djetelj [18] [1]
 11. djeteo [19] [1]
 12. djetlan [18] [1]
 13. djetlić [18] [1]
 14. drvodublja [18] [1]
 15. drvokljun [18] [1]
 16. đedelj [16] [1]
 17. đetao [16] [1]
 18. đetlić [18] [1]
 19. klikavac [20] [1]
 20. klindupka [16] [1]
 21. kljuvač [16] [1]
 22. kljuvidrvo [16] [1]
 23. kljuvodrv [16] [1]
 24. kljuvodrvac [16] [1]
 25. kljuvodrvka [16] [1]
 26. kljujdrvo [18] [1]
 27. kljuca [21] [1]
 28. kljucidrvo [16] [1]
 29. kljucidrijevo [22] [1]
 30. kljucodub [23] [1]
 31. kovač [19] [1]
 32. kovačić [18] [1]
 33. kucidub [16] [1]
 34. pupar [24] [1]
 35. čokavac [25] [1]
 36. šareni detlić [26] [1]
 37. šareni mravozubac [18] [1]

Референце[уреди]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. Вјекослав Клаић, Природни земљопис Хрватске, књ. I, Матица хрватска, Загреб 1878.
 3. Свет. К. Матић, Птице у околини Ниша, Извештај гимназије, Ниш 1906, 48–53.
 4. Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 5. Отмар Рајзер, Извјештај о успјеху орнитолошких путовања у Србији године 1899. и 1900, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. XVI, Сарајево 1904, 125–152.
 6. Рихард Чорнаи, Номенклатура птица Војводине (од бр. 25–26 Номенклатура птица у Војводини), Војвођански ловац, Савез ловачких друштава Војводине, Нови Сад 1947, бр. 16, 215–216, бр. 17, 233–234, бр. 18–19, 259–260, 1948, бр. 21–22, 296–297, бр. 23–24, 330, бр. 25–26, 355–356, бр. 27–28, 381–382, бр. 29–30, 407–408, бр. 31, 428–429, 1949, бр. 32–34, 453–454, бр. 35–37, 487–489, бр. 38–41, 513–514, бр. 42–43, 543–545, 1950, бр. 47–49, 593–594, 1952, бр. 56–57, 16–17, бр. 58–59, 13–14, бр. 61, 14–15, бр. 62–63, 23–24, 1953, бр. 64–65, 23–24, бр. 66–67, 20–21, бр. 68–69, 24–25, бр. 70–71, 17–18.
 7. Милорад Марчетић – Душан Н. Андрејевић, Орнитофауна Косова и Метохије, Рилиндја, Приштина 1960.
 8. Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 9. Михаило Вучковић – Ондреј Визи, Прилог проучавању орнитофауне Црне Горе (птице долине Пиве), Глас. Републичког завода зашт. природе – Природњачког музеја, 10, Титоград 1977, 41–58.
 10. Сергије Д. Матвејев, Фауна Југославије, сепарат, Енциклопедија Југославије, св. IV, Лексикографски завод ФНРЈ, Загреб 1960.
 11. Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 12. Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 14. Мојо Медић, Принос народној терминологији биљака и животиња, Летопис Матице српске, књ. 139, свеска трећа, Матица српска, Нови Сад 1884, 85–100.
 15. Животиње, VII део, Даворин Трстењак, Птице, III свезак, књ. LXXXX, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1893.
 16. 16,00 16,01 16,02 16,03 16,04 16,05 16,06 16,07 16,08 16,09 16,10 16,11 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 17. Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 18. 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 19. 19,0 19,1 19,2 Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 20. Драгољуб Петровић, Говор Баније и Кордуна, Матица српска – Просвјета, Нови Сад – Загреб 1978.
 21. Збирка Бранислава Гашића.
 22. Момчило Поповић – Драгољуб Петровић, О говору Спича: Грађа, Српски дијалектолошки зборник, књ. LVI, САНУ – Институт за српски језик САНУ, Београд 2009, 1–275.
 23. Драго Ћупић ‒ Жељко Ћупић, Речник говора Загарача. ‒ Српски дијалектолошки зборник, XLIV, САНУ, Београд 1997.
 24. Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 25. Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 26. Јосиф Дусл, Зоологија за средње школе, Београд 1870.

Напомене[уреди]