Пређи на садржај

djetlić

djetlić

Именица

[уреди]

djetlić, м

Значења:

 1. Род птица (лат.) Picus Picidae Linnaeus [1]

Хипоними:

 1. pivka [19] [1]
 2. siva žuna [2] [1]
 3. siva žunja [20] [1]
 4. sivi detao [21] [1]
 5. sivi detlić [22] [1]
 6. sivozelena žuna [23] [1]
 7. tukavica [24] [1]
 8. fućkalica [8] [1]
 9. detao [25] [1]
 10. djetao [26] [1]
 11. žuna [27] [1]
 12. žuna čelarka [28] [1]
 13. žunj [29] [1]
 14. žunja [28] [1]
 15. zelena žuja [5] [1]
 16. zelena žuna [30] [1]
 17. zelena žunja [5] [1]
 18. zelen detlić [31] [1]
 19. zeleni detao [21] [1]
 20. zeleni detlić [32] [1]
 21. zeleni djetelj [30] [1]
 22. zeleni djetlić [23] [1]
 23. zeleni mravozubac [33] [1]
 24. zelenjak [15] [1]
 25. klikavica [15] [1]
 26. kljujdrvo [28] [1]
 27. mravar [26] [1]
 28. mravozub [15] [1]
 29. mravozubac crljene glave [15] [1]
 30. totrla [34] [1]
 31. tukavica [24] [1]
 32. čelarka [8] [1]
 33. šareni mravozub [18] [1]
 34. šareni mravozubac [15] [1]
 35. šofija [28] [1]


Референце

[уреди]
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 3. Јосиф Панчић, Птице у Србији, Државна штампарија, Београд 1867.
 4. Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 6. Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, I, Српска краљевска академија, Београд 1888.
 7. 7,0 7,1 7,2 Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 9. Драгослав Манић Форски, Лужнички речник, Дом културе Бабушница, Бабушница 1997.
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Драгољуб Златковић, Речник пиротског говора, Службени гласник, Београд 2014.
 11. Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 12. 12,0 12,1 12,2 Отмар Рајзер ‒ Иван Сеуник, Народна имена птица у Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1890, 109‒112.
 13. Рада Стијовић, Из лексике Васојевића, Српски дијалектолошки зборник, XXXVI, САНУ, Београд 1990.
 14. Новица Живковић, Речник пиротског говора, Музеј Понишавља, Пирот 1987.
 15. 15,00 15,01 15,02 15,03 15,04 15,05 15,06 15,07 15,08 15,09 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 16. Збирка Бранислава Гашића.
 17. 17,0 17,1 Мојо Медић, Додатак природописној и медицинској номенклатури (свршетак), Летопис Матице српске, књ. 160, свеска четврта, Матица српска, Нови Сад 1889, 70–91.
 18. 18,0 18,1 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 19. Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 20. Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 21. 21,0 21,1 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 22. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 23. 23,0 23,1 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 24. 24,0 24,1 Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 25. Јосиф Панчић, Јестаственица (за ученике велике школе), део 1, Зоологија, Државна штампарија, Београд 1864.
 26. 26,0 26,1 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 27. Владан Арсенијевић, Јестаственица (за учитељске и више девојачке школе), део 1, Зоологија, Нови Сад 1879.
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 Животиње, VII део, Даворин Трстењак, Птице, III свезак, књ. LXXXX, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1893.
 29. Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 30. 30,0 30,1 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 31. Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 32. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 33. Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 34. Мојо Медић, Принос народној терминологији биљака и животиња, Летопис Матице српске, књ. 139, свеска трећа, Матица српска, Нови Сад 1884, 85–100.

Напомене

[уреди]