Пређи на садржај

инкомпатибилност

инкомпатибилитет (лат.), неподударност; неспојивост; нешто што не може да иде једно са другим. У хемији: немогућност мешања два различита тела а да се у њима не појаве хемијске промене (таложење, неутралисање итд.). У медицини: супротно дејство два или више лекова датих заједно, или неслагање, односно, неподношл,ивост, одређених крвних група за примаоце који имају друге крвне групе.
Инкомпатибилан, неспојив, који се не слаже, не подудара.