Pređi na sadržaj

inkompatibilnost

inkompatibilitet (lat.), nepodudarnost; nespojivost; nešto što ne može da ide jedno sa drugim. U hemiji: nemogućnost mešanja dva različita tela a da se u njima ne pojave hemijske promene (taloženje, neutralisanje itd.). U medicini: suprotno dejstvo dva ili više lekova datih zajedno, ili neslaganje, odnosno, nepodnošl,ivost, određenih krvnih grupa za primaoce koji imaju druge krvne grupe.
Inkompatibilan, nespojiv, koji se ne slaže, ne podudara.