sade

Idi na navigaciju Idi na pretragu

sade

sade (srpski, ćir. sade)[uredi]

Prilog[uredi]

sade, pril.

Oblici:

 1. sàde, sȁde, sàdē [1]

Primeri:

 1. I mȋ sȁde žívimo gdȅ sam se jȃ ròdila. Novi Sad [1]
 2. Jȁ sam i tȃj vȇz, štȉkovanje, ùčila kod njȅ, i sȁde ȅvo jȁ ùmēm da štȉkujem. Veliki Gaj [1]
 3. Rȍdi [kukuruz] sȁde po pedèset-šezdèset metèri. [2] [3] [4] [5] [6] Lovra Mol Deronje Ravno Selo Gospođinci Čenej Šajkaš Izbište Čip Batanja Čenej [1]
 4. Pȓva rádnja je bíla tȁmo di je sàdē Míše Milínković kȕća na ćòšku. [4] [7] Bačinci Martinci Stapar [1]
 5. Jȃo, bȍže, dȉ ćemo sàde? Obzir [1]
 6. Nìje bílo ko sàde da su se zídale od čȉsti pèčeni cȉgālja. [4] [7] Lovra Pavlovci Pačir Sombor Sivac Stapar Deronje Gospođinci Novi Sad Kalaz [1]
 7. Svȅ tȍ níje kao sàde. Mokrin [1]
 8. Ní mi nȉ za što sȁdēna. [8] [9] Melenci Novo Miloševo Novi Bečej Kumane Taraš Elemir Farkaždin Čenta [1]
 9. Kad sam bíla devȏjka, níje bílo kao sȁdena. [10] [11] Tomaševac Itebej Žitište Boka Farkaždin [1]
 10. Bȉo sam zdrȁvo bȍlestan; sàdena još nísam dȍbar, al níje kav što je bílo i nè do bȏg da bȉde još jedàred tàko. Boka [1]
 11. Sàdenaka tȍ níje kao što je bílo ȍndak, ȍndak je bílo drȕkče. Tomaševac [1]


Sinonimi:

 1. [[sad[a]]] [1]


Reference[uredi]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 265.
 3. Sofija Rakić-Miloradović, Izveštaj o dijalektološkom istr. živanju govora Batanje. — ESM, 3, 2001, 43—51, str. 49.
 4. 4,0 4,1 4,2 Ivan Popović, Govor Gospođinaca u svetlosti bačkih govora kao celine. Beograd (SANU, Posebna izdanja, knjiga SLHHV, Odeljenje literature i jezika, knjiga 21), 1968, 248 str, str. 207.
 5. Biljana Marić, Iz leksike Čeneja (rumunski Banat) (rukopis diplomskog rada).
 6. Miroslav Nikolić, Neke osobine srpskog govora u Čipu kod Budimpešte. — JF, H£IH, knj. HII, 1993, 137—153, str. 150.
 7. 7,0 7,1 Berislav M. Nikolić, Sremski govor. — SDZb, HIV, 1964, 201—413, str. 360.
 8. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 116, 272.
 9. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 102, 265.
 10. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 115.
 11. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 265, 294.

Napomene[uredi]