Pređi na sadržaj

pacijan

pacijan

Imenica

[uredi]

pacijan, m

Značenja:

 1. Rod ptica (lat.) Phasianus Phasianidae Linnaeus [1]

Hiponimi:

 1. gnjetao [5] [1]
 2. gnjetevka [6] [1]
 3. gnjetelac [7] [1]
 4. gnjetelica [7] [1]
 5. gnjetelj [8] [1]
 6. gnjeteo [9] [1]
 7. diviji peto [10] [1]
 8. divlji kokot [7] [1]
 9. divlji petao [11] [1]
 10. koka [10] [1]
 11. običan fazan [12] [1]
 12. obični gnjeteo [13] [1]
 13. obični fazan [14] [1]
 14. petao [15] [1]
 15. pravi fazan [16] [1]
 16. fazan [17] [1]
 17. fazanka [4] [1]
 18. fazon [10] [1]
 19. fasan [18] [1]
 20. fadžan [19] [1]


Reference

[uredi]
 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 Dejan Miloradov – Slobodan Puzović – Vasa Pavković – Javor Rašajski, Ornitološki rečnik, Imena ptica, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Živko Vukasović, Naravopisje. Za porabu gimnazijalnih učionicah u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb 1850.
 3. 3,0 3,1 Velimir Mihajlović, Građa za rečnik stranih reči u predvukovskom periodu, I tom (A–Lj), Institut za lingvistiku u Novom Sadu, Novi Sad 1972, II tom (M–Š), Novi Sad 1974.
 4. 4,0 4,1 Miroslav Hirc, Rječnik narodnih zoologičkih naziva, knjiga druga: Ptice (Aves), JAZU, Zagreb 1938–1947.
 5. Sergije D. Matvejev, Srpska imena ptica, Arhiv biloških nauka, br. 2, Institut za ekologiju i biogeografiju Srpske akademije nauka, Beograd 1950, 146–158.
 6. Životinje, V deo, Davorin Trstenjak, Ptice, I svezak, knj. LXIX, Društvo Sv. Jeronima, Zagreb 1888.
 7. 7,0 7,1 7,2 Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knj. I–XIX, Institut za srpskohrvatski jezik SAN / Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1959–2014.
 8. Josip Etinger, Srijemsko-slavonsko-hrvatske divje životinje, zvijeri i ptice, Tiskarnica Ignjata Karla Soprona, Zemun 1857.
 9. Đorđe Popović, Rečnik srpskoga i nemačkoga jezika, II srpsko-nemački deo, nepromenjeno drugo pregledano i umnoženo izdanje, knjižara „Napredak” iz Pančeva, Beograd 1926.
 10. 10,0 10,1 10,2 Rečnik srpskih govora Vojvodine, sv. 1–10, Matica srpska, Novi Sad 2000–2010.
 11. Velimir Mihajlović, Posrbice od Orfelina do Vuka, I tom (B–O), Matica srpska, Novi Sad 1982, II tom (P–Š), Novi Sad 1984.
 12. Zoološka terminologija i nomenklatura. Srednjoškolska terminologija i nomenklatura, knj. II, sv. 2, Ministarstvo prosvete Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1932.
 13. Vjekoslav Klaić, Prirodni zemljopis Hrvatske, knj. I, Matica hrvatska, Zagreb 1878.
 14. Jovan Petrović, Nauka o životinjama, Platonova štamparija, Novi Sad 1867.
 15. Ami Boué, La Turquie d'Europe, tome premier, Arthus Bertrand, Paris 1840.
 16. Zoran A. Ristić, Lovstvo, Aston, Kragujevac 2008.
 17. Joakim Vujić, Jestestvoslovije, prevod s nemačkog, Budim 1809.
 18. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 19. Mihailo Bojanić ‒ Rastislava Trivunac, Rječnik dubrovačkog govora, Srpski dijalektološki zbornik, XLIX, SANU, Beograd 2002.

Napomene

[uredi]