jagoda

jagoda

Srpski

jagoda (srpski, ćir. jagoda)

Imenica

jagoda, ž

Kategorije: bot.


Značenja:

 1. Niska zeljasta biljka roda Fragaria. [1]
 2. Isto. Bačinci Susek Sviloš Orlovat[1]
 3. Fragaria vesca. Lovra[1]
 4. Rubus caesius , kupina. [1]
 5. Isto. Lovra[1]

Primeri:

 1. Mȃjka je ìmala bȃštu, pa jȁgode su bíle tȁmo. Novi Sad [1]
 2. Kad dȏđe lȅto, njȋn žìvot se sȁstojo što su ìšle ù šumu da bȅru jȁgode. [2] Aradac Đurđevo Bašaid Veliki Gaj [1]# Da bi devojka ili momak doznali da li će se udati tokom godine, odlazili su uoči Đurđevdana pod dud „jagodu” na kome noćiva živina te zatresali dud i nakon toga osluškivali ( — J Ks VG Kđ) [BanH 345]. [3] [1]# Kat sam bȉjo déte, kȃže òtac ȉli dȅda: pȕštājte svȋnje na str̀njiku. A pȗštamo svȋnje na str̀njiku, ȍnda òve dѝvije jȁgode tàkō se razlòzile po str̀njiki di je bílo žȉto, a mȋ ȍbujēmo òpānke bȅš čȁrāpa. Pa kat se òno zamòta tȗ na prigѝbu oko stòpale, pa kad ȕveče trȅba da lȇžemo, a stòpale svȅ izgrebѐne. [4] Despotovo Pivnice Deronje Parage Silbaš Tovariševo Obrovac Bačka Palanka [1]


Sinonimi:

 1. dud [1]
 2. malina [5] Kovilj [1]


Izrazi:

 1. Póći ko bȕla u jȁgode ("nespreman nešto započeti"). Vršac [1]

Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 117.
 3. Mila Bosić, Đurđevdanski običaji i verovanja Srba u Vojvodini. — Rad, 35, 1993, 161—176, str. 172.
 4. Marija Špis-Ćulum, Fitonimija jugozapadne Bačke. — SDZb, H£I, 1995, 397—490.
 5. Svetlana Malin-Đuragić, Ribarska terminologija Koviljskog rita (rukopis magistarskog rada).

Napomene