മലയാളം

Malajalam

Malayalam Vikipedija ima an article na:
Vikipedija ml

Etimologija

മല (mala, hill, mountain) +‎ അളം (aḷaṃ, place). Alternatively, മല (mala, mountain) +‎ ആൾ (āḷ, person) +‎ -അം (-aṃ).[1]

Izgovor

Vlastite imenice

മലയാളം (malayāḷaṃ)

  1. Malayalam jezik

References

  1. Krishnamurti, Bhadriraju (2003) The Dravidian Languages (Cambridge Language Surveys), Cambridge University Press, →ISBN, page 21.

മലയാളം (malayāḷaṃ)