džandar

džandar

Srpski

džandar (srpski, lat. džandar)

Imenica

džandar, m

Oblici:

 1. -áma [1]
 2. džȁndar, džȁndār [1]
 3. džȁndār Novi Sad [1]

Značenja:

 1. Policajac, pripadnik žandarmerije. [2] Laćarak Čerević Sakule[1]
 2. Karta za igru sa slikom paža, pub, donjak. [1]

Primeri:

 1. Džandara se boji onaj ko je kriv za nešto. Begeč [1]
 2. Sѐdi džȁndār nà koli. Sombor [1]
 3. Z džȁndāri dovѐde. [3] [4] [5] Elemir Gospođinci Banatsko Aranđelovo Novi Kneževac Mokrin Kikinda Srpska Crnja Bašaid Novi Bečej Tomaševac Deska [1]
 4. Ȏn je nȅšto krȁo vala još u vréme ràta, a tȏ nȉko níje znȁo, samo smo vȉdli jѐdan dȃn da su dòšli džȁndari i ga odvѐli. Jaša Tomić [1]
 5. Nȉki džȁndar bésan zdrȁvo. [6] Novi Kneževac [1]
 6. Jѐdnom sam ѝšla za vòde, a tȕ su sѐdeli džȁndari. [7] [4] [8] [9] [10] Veliki Gaj Vrdnik Pavlovci Kraljevci Inđija Novo Miloševo Itebej Žitište Tomaševac Ilandža Čenta Baranda Izbište Sefkerin Senpeter Čenej Ivanda [1]
 7. Prѝglēdamo ѝmā l ù tim vojníka i džandári. Martonoš [1]
 8. Bѐži o[d] džandári. [2] [11] [12] Elemir Gospođinci Itebej Farkaždin Sefkerin [1]
 9. A sѐdi jѐdan žȁndār i žȅnska mu ù krӣli. [13] [14] Martonoš Banatsko Aranđelovo Deska [1]
 10. Òtac, Mȉletu odvѐli žȁndari. [15] [2] Srpska Crnja [1]
 11. Bílo je tȗ i nȁši žandárma starojugoslòvēnski. Aradac [1]


Sinonimi:

 1. karbonar [1]


Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 Rečnik srpskih govora Vojvodine, izmenjeno i dopunjeno izdanje u 4 toma, priredili mr Dejan Miloradov, Katarina Sunajko, mr Ivana Ćelić i dr Dragoljub Petrović, Matica srpska, Novi Sad.
 2. 2,0 2,1 2,2 Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 352.
 3. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 115, 352.
 4. 4,0 4,1 Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 26.
 5. Ivan Popović, Govor Gospođinaca u svetlosti bačkih govora kao celine. Beograd (SANU, Posebna izdanja, knjiga SLHHV, Odeljenje literature i jezika, knjiga 21), 1968, 248 str, str. 173.
 6. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 230.
 7. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 114, 352.
 8. Nevenka Sekulić, Zbirka dijalekatskih tekstova iz Vojvodine. — SDZb, HHVII, 1981, 107—306, str. 123.
 9. Biljana Marić, Iz leksike Čeneja (rumunski Banat) (rukopis diplomskog rada).
 10. Berislav M. Nikolić, Sremski govor. — SDZb, HIV, 1964, 201—413, str. 328, 335.
 11. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 21.
 12. Ivan Popović, Govor Gospođinaca u svetlosti bačkih govora kao celine. Beograd (SANU, Posebna izdanja, knjiga SLHHV, Odeljenje literature i jezika, knjiga 21), 1968, 248 str, str. 127, 162.
 13. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Prva knjiga: Uvod i fonetizam. — SDZb, HV, 1994, 419 str, str. 115.
 14. Sofija Rakić-Miloradović, O govoru Deske. — ESM, 3, 2001, 52—67, str. 54, 58.
 15. Pavle Ivić—Žarko Bošnjaković—Gordana Dragin, Banatski govori šumadijsko-vojvođanskog dijalekta. Druga knjiga: Morfologija, sintaksa, zaključci, tekstovi. — SDZb, HVIII, 1997, 586 str, str. 12.

Napomene