jelinska žuna

Idi na navigaciju Idi na pretragu

jelinska žuna

jelinska žuna (srpski, lat. jelinska žuna))[uredi]

Imenica[uredi]

jelinska žuna, ž

Značenja:

 1. Vrsta ptice iz roda (lat.) Dendrocopos Picidae Koch[1]

Hiperonim:

 1. baljin kokotić [16] [1]
 2. božji pijevac [16] [1]
 3. detao [17] [1]
 4. detel [18] [1]
 5. deteo [19] [1]
 6. detla [18] [1]
 7. detlić [18] [1]
 8. djetao [13] [1]
 9. djetel [18] [1]
 10. djetelj [18] [1]
 11. djeteo [19] [1]
 12. djetlan [18] [1]
 13. djetlić [18] [1]
 14. drvodublja [18] [1]
 15. drvokljun [18] [1]
 16. đedelj [16] [1]
 17. đetao [16] [1]
 18. đetlić [18] [1]
 19. klikavac [20] [1]
 20. klindupka [16] [1]
 21. kljuvač [16] [1]
 22. kljuvidrvo [16] [1]
 23. kljuvodrv [16] [1]
 24. kljuvodrvac [16] [1]
 25. kljuvodrvka [16] [1]
 26. kljujdrvo [18] [1]
 27. kljuca [21] [1]
 28. kljucidrvo [16] [1]
 29. kljucidrijevo [22] [1]
 30. kljucodub [23] [1]
 31. kovač [19] [1]
 32. kovačić [18] [1]
 33. kucidub [16] [1]
 34. pupar [24] [1]
 35. čokavac [25] [1]
 36. šareni detlić [26] [1]
 37. šareni mravozubac [18] [1]

Reference[uredi]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 Dejan Miloradov – Slobodan Puzović – Vasa Pavković – Javor Rašajski, Ornitološki rečnik, Imena ptica, Matica srpska, Novi Sad.
 2. Vjekoslav Klaić, Prirodni zemljopis Hrvatske, knj. I, Matica hrvatska, Zagreb 1878.
 3. Svet. K. Matić, Ptice u okolini Niša, Izveštaj gimnazije, Niš 1906, 48–53.
 4. Rudolf Zaplata, Ptice ulovljene u Sarajevu i okolini od 1880–1940. godine, Lovački list, Savez lovačkih udruženja na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1940, br. 3, 141–143, br. 4, 192–194, br. 5, 232–234, br. 6, 278–280, br. 7, 333–335, br. 8, 386–388, br. 10, 474–477, br. 11, 534–537, 1941, br. 2, 84–86, br. 3, 134–136.
 5. Otmar Rajzer, Izvještaj o uspjehu ornitoloških putovanja u Srbiji godine 1899. i 1900, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. XVI, Sarajevo 1904, 125–152.
 6. Rihard Čornai, Nomenklatura ptica Vojvodine (od br. 25–26 Nomenklatura ptica u Vojvodini), Vojvođanski lovac, Savez lovačkih društava Vojvodine, Novi Sad 1947, br. 16, 215–216, br. 17, 233–234, br. 18–19, 259–260, 1948, br. 21–22, 296–297, br. 23–24, 330, br. 25–26, 355–356, br. 27–28, 381–382, br. 29–30, 407–408, br. 31, 428–429, 1949, br. 32–34, 453–454, br. 35–37, 487–489, br. 38–41, 513–514, br. 42–43, 543–545, 1950, br. 47–49, 593–594, 1952, br. 56–57, 16–17, br. 58–59, 13–14, br. 61, 14–15, br. 62–63, 23–24, 1953, br. 64–65, 23–24, br. 66–67, 20–21, br. 68–69, 24–25, br. 70–71, 17–18.
 7. Milorad Marčetić – Dušan N. Andrejević, Ornitofauna Kosova i Metohije, Rilindja, Priština 1960.
 8. Sergije D. Matvejev, Srpska imena ptica, Arhiv biloških nauka, br. 2, Institut za ekologiju i biogeografiju Srpske akademije nauka, Beograd 1950, 146–158.
 9. Mihailo Vučković – Ondrej Vizi, Prilog proučavanju ornitofaune Crne Gore (ptice doline Pive), Glas. Republičkog zavoda zašt. prirode – Prirodnjačkog muzeja, 10, Titograd 1977, 41–58.
 10. Sergije D. Matvejev, Fauna Jugoslavije, separat, Enciklopedija Jugoslavije, sv. IV, Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb 1960.
 11. Ljudevit Firer, Jedna godina ornitološkog izučavanja u Crnoj Gori, Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, knj. VI, Sarajevo 1894, 543–608.
 12. Dušan Stojićević, Naučna imena srpsko-hrvatskih ptica, separatni otisak iz Jugoslovenske šume, br. 2, Muzej Srpske zemlje, Beograd 1938.
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 Spiro Brusina, Ptice hrvatsko-srpske, Spomenik, XII, Srpska kraljevska akademija, Beograd 1892.
 14. Mojo Medić, Prinos narodnoj terminologiji biljaka i životinja, Letopis Matice srpske, knj. 139, sveska treća, Matica srpska, Novi Sad 1884, 85–100.
 15. Životinje, VII deo, Davorin Trstenjak, Ptice, III svezak, knj. LXXXX, Društvo Sv. Jeronima, Zagreb 1893.
 16. 16,00 16,01 16,02 16,03 16,04 16,05 16,06 16,07 16,08 16,09 16,10 16,11 Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika, knj. I–XIX, Institut za srpskohrvatski jezik SAN / Institut za srpski jezik SANU, Beograd 1959–2014.
 17. Vuk Stefanović Karadžić, Srpski rječnik, 4. izdanje, Štamparija Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1935.
 18. 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 Miroslav Hirc, Rječnik narodnih zoologičkih naziva, knjiga druga: Ptice (Aves), JAZU, Zagreb 1938–1947.
 19. 19,0 19,1 19,2 Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika, knj. 1–6, Matica srpska, Novi Sad 1967–1976.
 20. Dragoljub Petrović, Govor Banije i Korduna, Matica srpska – Prosvjeta, Novi Sad – Zagreb 1978.
 21. Zbirka Branislava Gašića.
 22. Momčilo Popović – Dragoljub Petrović, O govoru Spiča: Građa, Srpski dijalektološki zbornik, knj. LVI, SANU – Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2009, 1–275.
 23. Drago Ćupić ‒ Željko Ćupić, Rečnik govora Zagarača. ‒ Srpski dijalektološki zbornik, XLIV, SANU, Beograd 1997.
 24. Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I–IV, JAZU, Zagreb 1971–1974.
 25. Jakša Dinić, Timočki dijalekatski rečnik, Institut za srpski jezik SANU, Beograd 2008.
 26. Josif Dusl, Zoologija za srednje škole, Beograd 1870.

Napomene[uredi]