intervencija

Idi na navigaciju Idi na pretragu

(lat.), mešanje, posredovanje. U pravu: mešanje u spor ; diplomatsko ili vojno mešanje jedne ili više država u odnose druge države; akceptiranje ili isplata menice namesto nekog meničnog dužnika, bilo po sopstvenoj inicijativi lica koje to čini (intervencija za čast, spontana), bilo zato što je to lice (intervenijent) označeno kao takvo (intervencija po potrebi, pozivna).