Пређи на садржај

интервенција

(лат.), мешање, посредовање. У праву: мешање у спор ; дипломатско или војно мешање једне или више држава у односе друге државе; акцептирање или исплата менице наместо неког меничног дужника, било по сопственој иницијативи лица које то чини (интервенција за част, спонтана), било зато што је то лице (интервенијент) означено као такво (интервенција по потреби, позивна).