Pređi na sadržaj

Pomoć:Rod

Rod je u gramatici kriterijum klasifikacije imenica, prideva, zamenica i brojeva.
Jedna reč ce menja na isti (ili sličan) način kao i druge reči sa istim rodom. Ukupno postoje tri roda: ženski, muški i srednji.

Rod ne postoji u svim jezicima (npr. engleski ili finski jezik). U drugim jezicima postoje samo dva roda (npr. italijanski, francuski i španski jezik). Dok veliki broj jezika ima tri roda (npr. srpski, nemački, latinski i ruski jezik)

Primer: Najveći deo reči koje završavaju na „a“ pripadaju ženskom rodu i menjaju se sve na isti način, žena - žene - ženi - ...; glava - glave - glavi - ...; itd.