Пређи на садржај

Помоћ:Род

Род је у граматици критеријум класификације именица, придева, заменица и бројева.
Једна реч ce мења на исти (или сличан) начин као и друге речи са истим родом. Укупно постоје три рода: женски, мушки и средњи.

Род не постоји у свим језицима (нпр. енглески или фински језик). У другим језицима постоје само два рода (нпр. италијански, француски и шпански језик). Док велики број језика има три рода (нпр. српски, немачки, латински и руски језик)

Пример: Највећи део речи које завршавају на „а“ припадају женском роду и мењају се све на исти начин, жена - жене - жени - ...; глава - главе - глави - ...; итд.