планти

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Ток Писин[уреди]

Примери:

Викицитати

1 Bihain planti manmeri i kamap pinis long graun, na ol i gat ol pikinini meri.


Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 6:1:
(Молим додајте Српски превод од овог навода)