Пређи на садржај

manmeri

Tok Pisin

Примери:

ВикицитатиSapta 11 {Bikpela i paulim tok ples bilong ol manmeri}

Шаблон:1 Мој. 11
1 Претходни: famili
Следећи: Em


Навигатор

[[]] ... ... manmeri ... [[]]
... [[ol
pikinini

olgeta]]

... [[Шаблон:1 Мој. 11
Лука, глава 3
1. Мојсијева, глава 9]] ...
... [[bilong
Metusela
lain]]
[[]] ... ... [[graun
Na]]
... 2

[[Категорија:Шаблон:1 Мој. 11
Лука, глава 3
1. Мојсијева, глава 9:Мнемоника]] Шаблон:tpi119:001

Референце

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 11:1:
Lua грешка in Модул:languages/errorGetBy at line 14: Please specify a language or etymology language code in the first parameter; the value "<strong class="error"><span class="scribunto-error" id="mw-scribunto-error-51fddb02">Script error: The function &quot;first_lang&quot; does not exist.</span></strong>" is not valid (see Wiktionary:List of languages)..