vektor

Извор: Wiktionary

(l. vector) matematički: veličina koja ima svoju brojem oderđenu vrednost i pravac, upravljena veličina, napr. brzina, ubrzavanje, sila, električna struja itd.; supr. skalar.