purgar

purgar

purgar (српски, ћир. пургар)[уреди]

Именица[уреди]

purgar, м

Значења:

 1. Род птица (лат.) Passer Passeridae Brisson [1]

Хипоними:

 1. makedonski vrabac [17] [1]
 2. španski vrabac [18] [1]
 3. brabac [5] [1]
 4. brabica [19] [1]
 5. bravac [20] [1]
 6. vrabac [21] [1]
 7. vrabac pokućar [22] [1]
 8. vrabica [19] [1]
 9. vrebac [23] [1]
 10. vrebac pokućar [24] [1]
 11. vrijebac [5] [1]
 12. grabac [25] [1]
 13. domaći vrabac [26] [1]
 14. kućni vrabac [27] [1]
 15. običan vrabac [28] [1]
 16. obični vrabac [24] [1]
 17. orebac [29] [1]
 18. para [23] [1]
 19. paser [19] [1]
 20. pipac [5] [1]
 21. praporac [1]
 22. purgar [25] [1]
 23. rabac [20] [1]
 24. rebak [25] [1]
 25. rebac [25] [1]
 26. svrabac [30] [1]
 27. srabac [23] [1]
 28. tica [19] [1]
 29. tiče [31] [1]
 30. frabac [5] [1]
 31. dživdžan [5] [1]
 32. brdski vrabac [32] [1]
 33. gorski bravac [33] [1]
 34. gorski vrebac [22] [1]
 35. divi vrabac [21] [1]
 36. divlji bravac [22] [1]
 37. planinski vrabac [34] [1]
 38. planinski vrebac [29] [1]
 39. planinski rebac [29] [1]
 40. poljski vrabac [35] [1]
 41. serebica [5] [1]
 42. dživdžan [36] [1]
 43. šumski vrabac [27] [1]


Референце[уреди]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 1,73 1,74 1,75 1,76 1,77 1,78 1,79 1,80 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 3. Захарија Орфелин, Мелодија к пролећу, Нови Сад 1765.
 4. 4,0 4,1 4,2 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 6. Драгослав Манић Форски, Лужнички речник, Дом културе Бабушница, Бабушница 1997.
 7. Радмила Жугић, Речник говора јабланичког краја, Српски дијалектолошки зборник, LII, САНУ, Београд 2005.
 8. Глигорије Глиша Елезовић, Речник косовско-метохиског дијалекта, Графички уметнички завод „Планета”, Београд, свеска прва 1932, свеска друга 1935.
 9. Момчило Златановић, Речник говора јужне Србије, Врањске књиге, Врање 2008.
 10. Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 11. Живко Вукасовић, Наравописје. За порабу гимназијалних учионицах у Хрватској и Славонији, Загреб 1850.
 12. Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 13. Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 14. 14,0 14,1 14,2 Недељко Богдановић, Лексика у Белићевим Дијалектима источне и јужне Србије, Годишњак за српски језик, год. XXVI, бр. 13, Филозофски факултет, Ниш 2013, 95–105.
 15. Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 16. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 17. Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 18. Милорад Марчетић – Душан Н. Андрејевић, Орнитофауна Косова и Метохије, Рилиндја, Приштина 1960.
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Речник српских говора Војводине, св. 1–10, Матица српска, Нови Сад 2000–2010.
 20. 20,0 20,1 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 21. 21,0 21,1 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 22. 22,0 22,1 22,2 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 23. 23,0 23,1 23,2 Владан Арсенијевић, Јестаственица (за учитељске и више девојачке школе), део 1, Зоологија, Нови Сад 1879.
 24. 24,0 24,1 Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 25. 25,0 25,1 25,2 25,3 Животиње, VI део, Даворин Трстењак, Птице, II свезак, књ. LXXVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1890.
 26. Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 27. 27,0 27,1 Растко Александров, Птице Божја створења, Штампарија Српске патријаршије, Београд 1993.
 28. Сергије Д. Матвејев, Преглед фауне птица Балканског полуострва, I део, Детлићи и птице певачице, Посебна издања САНУ, књ. CDXCI, Одељење природно-математичких наука, књ. 46, Београд 1976.
 29. 29,0 29,1 29,2 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 30. Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 31. Новица Живковић, Речник пиротског говора, Музеј Понишавља, Пирот 1987.
 32. Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 33. Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 34. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 9, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 66.
 35. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 36. Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.

Напомене[уреди]