Пређи на садржај

pljiska

pljiska

Именица

[уреди]

pljiska, ж

Значења:

 1. Врста птице из рода (лат.) Motacilla Motacillidae Linnaeus[1]

Синоними:

 1. balegarka [2] [1]
 2. bela pastirica [3] [1]
 3. bela pliska [4] [1]
 4. bela plovka [5] [1]
 5. bela repomiga [6] [1]
 6. bela čobanica [7] [1]
 7. beloglavica [8] [1]
 8. bijela bliska [9] [1]
 9. bijela pastirica [10] [1]
 10. bijela pliska [11] [1]
 11. bijela pliskuša [12] [1]
 12. bjeloglavica [13] [1]
 13. bjelorepka [9] [1]
 14. bliska [8] [1]
 15. bliska pastirica [9] [1]
 16. bogomoljica [9] [1]
 17. bogomoljka [8] [1]
 18. bogomoljčica [8] [1]
 19. božja pastirica [13] [1]
 20. vodarica [8] [1]
 21. volarica [2] [1]
 22. volarčić [9] [1]
 23. vologonka [14] [1]
 24. volujarica [9] [1]
 25. vrtiguz [15] [1]
 26. vrtirep [9] [1]
 27. vrtodupka [8] [1]
 28. vrtorepka [2] [1]
 29. govedar [7] [1]
 30. govedarica [2] [1]
 31. govedarka [16] [1]
 32. govedaruša [2] [1]
 33. govedarčić [8] [1]
 34. govedarčica [2] [1]
 35. dojčić [2] [1]
 36. drkavac [9] [1]
 37. drkavica [8] [1]
 38. drkorepa [2] [1]
 39. drmalica [13] [1]
 40. drndalica [8] [1]
 41. dugorep [8] [1]
 42. dugorepa [17] [1]
 43. zeza [8] [1]
 44. zezavica [8] [1]
 45. zezavka [9] [1]
 46. zezalica [9] [1]
 47. zezaljka [9] [1]
 48. zezaljća [18] [1]
 49. zibarinka [8] [1]
 50. zibarica [8] [1]
 51. janjčarica [14] [1]
 52. kecavac [8] [1]
 53. kecavica [8] [1]
 54. klatirep [8] [1]
 55. klatirepac [8] [1]
 56. klatirepka [19] [1]
 57. klatorepac [8] [1]
 58. klatorepka [9] [1]
 59. klecodupka [8] [1]
 60. kliska [8] [1]
 61. konjarica [2] [1]
 62. konjušarica [8] [1]
 63. konjušarka [20] [1]
 64. kravarica [13] [1]
 65. krpuša [8] [1]
 66. labudica [9] [1]
 67. labudnjača [9] [1]
 68. mažica [13] [1]
 69. maširep [13] [1]
 70. migavac [15] [1]
 71. migavica [21] [1]
 72. migorep [13] [1]
 73. mrdaljčica [13] [1]
 74. mrdoguz [8] [1]
 75. mrdoguzica [8] [1]
 76. mrdorepka [8] [1]
 77. obična pliska [22] [1]
 78. ovčara [8] [1]
 79. ovčarica [15] [1]
 80. ovčarka [9] [1]
 81. oranica [9] [1]
 82. oračica [9] [1]
 83. padipaška [9] [1]
 84. pastarinka [13] [1]
 85. pastarica [9] [1]
 86. pasterica [8] [1]
 87. pasteričica [8] [1]
 88. pastirica [2] [1]
 89. pastirica govedarka [23] [1]
 90. pastiričićka [8] [1]
 91. pastiričica [13] [1]
 92. pastiričička [13] [1]
 93. pastirička [13] [1]
 94. pastirka [8] [1]
 95. pastirče [9] [1]
 96. pastirčić [9] [1]
 97. pastirčica [9] [1]
 98. pastorčica [13] [1]
 99. pliska [15] [1]
 100. pliska liska [9] [1]
 101. pliskavica [24] [1]
 102. pliskuša [17] [1]
 103. pljiska [25] [1]
 104. potokuša [14] [1]
 105. potočarka [20] [1]
 106. potočnica [9] [1]
 107. premrdaljka [13] [1]
 108. repomiga [2] [1]
 109. svinjarica [13] [1]
 110. svinjaruša [26] [1]
 111. tegarica [24] [1]
 112. treskavica [9] [1]
 113. tresorepka [9] [1]
 114. čingulja [9] [1]
 115. čobanica [2] [1]
 116. čobanka [13] [1]
 117. čuvarica [2] [1]
 118. šmigalica [13] [1]
 119. špacakova [9] [1]


Хипероним:

 1. bijela cipa vologonka [24] [1]
 2. božja pastirica [27] [1]
 3. volarica [27] [1]
 4. volovica [28] [1]
 5. vrtorepka [24] [1]
 6. govedarica [27] [1]
 7. govedarka [29] [1]
 8. drmalica [27] [1]
 9. drndalica zezavka [27] [1]
 10. janjčarica [24] [1]
 11. klatorepka [30] [1]
 12. konjarica [27] [1]
 13. konjušarka [24] [1]
 14. kravarica [27] [1]
 15. maširep [27] [1]
 16. migavica [24] [1]
 17. migorep [27] [1]
 18. mičiguza [31] [1]
 19. mrdoguzica [28] [1]
 20. ovčarica [24] [1]
 21. pastarinka [27] [1]
 22. pastarićka [24] [1]
 23. pastirićka [24] [1]
 24. pastirica [32] [1]
 25. pastiričica [27] [1]
 26. pastirička [27] [1]
 27. pastirčićka [27] [1]
 28. pliska [32] [1]
 29. pliskavica [24] [1]
 30. pliskuša [33] [1]
 31. podlipuška [28] [1]
 32. podlitač [28] [1]
 33. podlituška [28] [1]
 34. potokuša [24] [1]
 35. potočarka [24] [1]
 36. repomiga [29] [1]
 37. svinjarica [27] [1]
 38. svinjaruša [27] [1]
 39. tegarica [24] [1]
 40. tresorepka [34] [1]
 41. fegarica [27] [1]
 42. fliska [24] [1]
 43. cinciba [24] [1]
 44. čingulja [27] [1]
 45. čobanica [27] [1]
 46. čobančica [24] [1]
 47. šmigalica [27] [1]

Референце

[уреди]
 1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 Животиње, VI део, Даворин Трстењак, Птице, II свезак, књ. LXXVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1890.
 3. Зоолошка терминологија и номенклатура. Средњошколска терминологија и номенклатура, књ. II, св. 2, Министарство просвете Краљевине Југославије, Београд 1932.
 4. Свет. К. Матић, Птице у околини Ниша, Извештај гимназије, Ниш 1906, 48–53.
 5. Свет. К. Матић, Орнитолошка збирка у нишкој гимназији, Извештај гимназије, Ниш 1905, 28–32.
 6. Јосиф Валдхер, Фауна. ‒ Повесница слободне краљеве вароши Вршца, Панчево 1886, 234‒239.
 7. 7,0 7,1 Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 8. 8,00 8,01 8,02 8,03 8,04 8,05 8,06 8,07 8,08 8,09 8,10 8,11 8,12 8,13 8,14 8,15 8,16 8,17 8,18 8,19 8,20 8,21 8,22 8,23 8,24 8,25 8,26 8,27 8,28 8,29 8,30 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 9,14 9,15 9,16 9,17 9,18 9,19 9,20 9,21 9,22 9,23 9,24 9,25 9,26 9,27 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 10. Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 11. Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 12. Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 13,14 13,15 13,16 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 14. 14,0 14,1 14,2 Отмар Рајзер ‒ Иван Сеуник, Народна имена птица у Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1890, 109‒112.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 16. Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 17. 17,0 17,1 Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 18. Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 19. Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 20. 20,0 20,1 Јован Петровић, Наука о животињама, Платонова штампарија, Нови Сад 1867.
 21. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 22. Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 23. Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 24. 24,00 24,01 24,02 24,03 24,04 24,05 24,06 24,07 24,08 24,09 24,10 24,11 24,12 24,13 24,14 24,15 24,16 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 25. Ф. Берж (F. Berge), Цивилизација животиња (превео Св. Попадић), Јединство, бр. 147, Београд 5. јул 1873, 294.
 26. Мојо Медић, Додатак природописној и медицинској номенклатури (свршетак), Летопис Матице српске, књ. 160, свеска четврта, Матица српска, Нови Сад 1889, 70–91.
 27. 27,00 27,01 27,02 27,03 27,04 27,05 27,06 27,07 27,08 27,09 27,10 27,11 27,12 27,13 27,14 27,15 27,16 27,17 27,18 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 28. 28,0 28,1 28,2 28,3 28,4 Драгољуб Златковић, Речник пиротског говора, Службени гласник, Београд 2014.
 29. 29,0 29,1 Јосиф Дусл, Зоологија за средње школе, Београд 1870.
 30. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 31. Збирка Бранислава Гашића.
 32. 32,0 32,1 Живко Вукасовић, Наравописје. За порабу гимназијалних учионицах у Хрватској и Славонији, Загреб 1850.
 33. Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 34. Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.

Напомене

[уреди]