Пређи на садржај

lastavica

lastavica

Српски

lastavica (српски, ћир. ластавица)

Именица

lastavica, ж

Значења:

 1. Род птица (лат.) Hirundo Hirundinidae Linnaeus [1]

Хипоними:

 1. bregunica [6] [1]
 2. bregunica kamenjarka [7] [1]
 3. gorska lasta [8] [1]
 4. kamenita lasta [9] [1]
 5. lasta kamenjarka [8] [1]
 6. lastovica [10] [1]
 7. planinska bregunica [11] [1]
 8. planinska lasta [12] [1]
 9. hridna bregunica [13] [1]
 10. hridska lasta [9] [1]
 11. hridska lastavica [14] [1]
 12. vilarica [15] [16] [1]
 13. viličarka [15] [16] [1]
 14. vilorepa lasta [8] [1]
 15. vnutrena domaća lasta [17] [1]
 16. divlja lastavica [13] [1]
 17. dimjačica [18] [1]
 18. dimna lastavica [17] [1]
 19. dimnjačica [19] [1]
 20. domarica [20] [1]
 21. domaća dimnjačica [13] [1]
 22. đađavska lastavica [21] [1]
 23. lasta [22] [1]
 24. lasta vilečarka [9] [1]
 25. lasta pokućarka [23] [1]
 26. lastavica [24] [1]
 27. lastavica pokućarka [13] [1]
 28. lastovica [21] [1]
 29. odžačarka [20] [1]
 30. pokućarka [13] [1]
 31. potkućna lasta [20] [1]
 32. rašljasta lasta [9] [1]
 33. rašljasta lastavica [15] [16] [1]
 34. rašljika [15] [16] [1]
 35. rusogrla viličarka [25] [1]
 36. rusogrla lasta [9] [1]
 37. rusogrla lastavica [26] [1]
 38. safta Грешка код цитирања: Неважећи параметар у ознаци <references> [1]
 39. selska lasta [19] [1]
 40. selska lastavica [13] [1]
 41. seoska dimnjača [9] [1]
 42. seoska lasta [27] [1]
 43. seoska lastavica [13] [1]
 44. seoska čađava lasta [28] [1]
 45. srašljika [15] [16] [1]
 46. ciganka [15] [16] [1]
 47. crvenovoljka [20] [1]
 48. crna lasta [15] [16] [1]
 49. crna lastavica [15] [16] [1]
 50. crnka [20] [1]
 51. crnogorska lastavica [13] [1]
 52. čađava lasta [29] [1]
 53. čađava lastavica [13] [1]
 54. čađavica [20] [1]
 55. čađarka [20] [1]
 56. čajavica [20] [1]


Референце

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. Атанасије Стојковић, Физика, Будим 1803.
 3. Захарија Орфелин, Мелодија к пролећу, Нови Сад 1765.
 4. Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 5. Момчило Поповић – Драгољуб Петровић, О говору Спича: Грађа, Српски дијалектолошки зборник, књ. LVI, САНУ – Институт за српски језик САНУ, Београд 2009, 1–275.
 6. Божина Ивановић, Нека орнитолошка запажања на Скадарском језеру, Lаrus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб година? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.
 7. Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 8. 8,0 8,1 8,2 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 10. Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 11. Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 12. Михаило Вучковић – Ондреј Визи, Прилог проучавању орнитофауне Црне Горе (птице долине Пиве), Глас. Републичког завода зашт. природе – Природњачког музеја, 10, Титоград 1977, 41–58.
 13. 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 13,7 13,8 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 14. Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 16. 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 17. 17,0 17,1 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 18. Јелена Поповић, Еколошка инвентаризација орнитофауне у кањону реке Увац, сепарат, Зборник радова Републичког завода за заштиту природе СР Србије, књ. 2, бр. 4, Београд 1974.
 19. 19,0 19,1 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,6 20,7 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 21. 21,0 21,1 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 22. Јован Петровић, Наука о животињама, Платонова штампарија, Нови Сад 1867.
 23. Јован Лакатош, Птице Апатина, Глас комуне, Апатин 1979.
 24. Јосиф Панчић, Јестаственица (за ученике велике школе), део 1, Зоологија, Државна штампарија, Београд 1864.
 25. Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 26. Мојо Медић, Зоологија за више разреде средњих школа, Краљевска хрватско-славонска земаљска влада, Загреб 1920.
 27. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 28. Свет. К. Матић, Птице у околини Ниша, Извештај гимназије, Ниш 1906, 48–53.
 29. Свет. К. Матић, Орнитолошка збирка у нишкој гимназији, Извештај гимназије, Ниш 1905, 28–32.

Напомене