kao mazga

Mazga je nastala ukrstanjem konja i magarca