kašikara

kašikara

Српски

kašikara (српски, ћир. кашикара)

Именица

kašikara, ж

Значења:

 1. Род птица (лат.) Platalea Threskiornithidae Linnaeus [1]

Синоними:

 1. žličarka [2] [1]
 2. kašikara [3] [1]


Хипоними:

 1. bela žličarka [4] [1]
 2. bela kašikarka [5] [1]
 3. beli kašikar [6] [1]
 4. bijela žličarka [7] [1]
 5. bjela žličarka [8] [1]
 6. bjelica [9] [1]
 7. žličar [7] [1]
 8. žličarka [10] [1]
 9. zlikarka [11] [1]
 10. kašika [12] [1]
 11. kašikar [13] [1]
 12. kašikara [14] [1]
 13. kašikarka [15] [1]
 14. kašikuša [9] [1]
 15. kašičar [16] [1]
 16. kaščar [17] [1]
 17. lopatar [5] [1]
 18. lopataš [7] [1]
 19. morska patka [18] [1]
 20. teslar [16] [1]
 21. čaplja kašikara [19] [1]


Референце

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. Август Либен, Природопис, први део: Зоологија (превео П. Деспотовић), Панчево 1874.
 3. Јосиф Дусл, Зоологија за средње школе, Београд 1870.
 4. Зоолошка терминологија и номенклатура. Средњошколска терминологија и номенклатура, књ. II, св. 2, Министарство просвете Краљевине Југославије, Београд 1932.
 5. 5,0 5,1 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 6. Ондреј Визи, Заштићене животињске врсте у Црној Гори, Гласник Републичког завода за заштиту природе и Природњачког музеја у Титограду, 17, Титоград 1984, 69–108.
 7. 7,0 7,1 7,2 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 8. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 9. 9,0 9,1 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 10. Владан Арсенијевић, Јестаственица (за учитељске и више девојачке школе), део 1, Зоологија, Нови Сад 1879.
 11. Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (први део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. и Adatok Szerbia madárfaunájához (други део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 12. Отмар Рајзер ‒ Иван Сеуник, Народна имена птица у Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1890, 109‒112.
 13. Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 14. Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 15. Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 16. 16,0 16,1 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 17. Мојо Медић, Други додатак грађи за природописну номенклатуру и за рибарско оруђе (свршетак), Летопис Матице српске, књ. 188, свеска четврта, Матица српска, Нови Сад 1895, 120–134.
 18. Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 19. В. Е. Мартино – С. Д. Матвејев, Птице Југославије, I, Скупљање, препарирање и одређивање, Просвета, Београд 1947.

Напомене