Пређи на садржај

gusak

gusak

Српски

gusak (српски, ћир. гусак)

Именица

gusak, м

Значења:

 1. Род птица (лат.) Anser Anatidae Brisson [1]

Синоними:

 1. gusak [2] [1]
 2. gusan [2] [1]
 3. guska [3] [1]


Хипоними:

 1. beločela [4] [5] [1]
 2. beločela guska [6] [1]
 3. divlja guska [7] [1]
 4. lisasta guska [8] [1]
 5. liska [9] [1]
 6. mala guska [10] [1]
 7. gluvara [11] [1]
 8. gusak [12] [1]
 9. guska [12] [1]
 10. guska vlasulja [13] [1]
 11. divija guska [14] [1]
 12. divja guska [15] [1]
 13. divlja guska [16] [1]
 14. dunavska guska [17] [1]
 15. dunavska siva guska [18] [1]
 16. zlogodnica [19] [1]
 17. labudača [20] [1]
 18. obična guska [21] [1]
 19. obična divlja guska [22] [1]
 20. plava guska [17] [1]
 21. poljska guska [8] [1]
 22. siva guska [23] [1]
 23. guska krža [11] [1]
 24. mala guska [8] [1]
 25. mala lisasta guska [24] [1]
 26. patuljasta guska [25] [1]
 27. kratkokljuna guska [8] [1]
 28. kratkokljuna ljigarica [25] [1]
 29. kratokljuna guska [8] [1]
 30. velika ligarica [24] [1]
 31. glogovnjača [8] [1]
 32. glogonjača [26] [1]
 33. guska [27] [1]
 34. guska glogovnjača [8] [1]
 35. guska krža [28] [1]
 36. guska krlja [29] [1]
 37. guska legalica [29] [1]
 38. guska legarica [29] [1]
 39. guska ligarica [8] [1]
 40. guska ljigarica [30] [1]
 41. divlja guska [19] [1]
 42. zlogodnica [27] [1]
 43. krža [30] [1]
 44. krlja [29] [1]
 45. ligarica [15] [1]
 46. ljigarica [25] [1]
 47. mala ligarica [31] [1]
 48. njivna guska [8] [1]
 49. tankokljuna guska [24] [1]
 50. crnonoga guska [15] [1]


Референце

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,0 2,1 Речник српских говора Војводине, св. 1–10, Матица српска, Нови Сад 2000–2010.
 3. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 4. Јавор Рашајски – Андреи Киш (Andrei Kiss), Птице Баната, Градски музеј Вршац, Вршац 2004.
 5. Јавор Рашајски, Птице Србије, Triton Public, Вршац 2004.
 6. Милорад Марчетић – Душан Н. Андрејевић, Орнитофауна Косова и Метохије, Рилиндја, Приштина 1960.
 7. Михаило Н. Рашковић, О тичијем свету у Крајини, Први конгрес српских лекара и природњака, Београд 1905.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 9. Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 10. Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (први део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. и Adatok Szerbia madárfaunájához (други део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 11. 11,0 11,1 Емил Бенић, Обедска бара и њена главна фауна, Штампарија браће Јанковића, Сремска Митровица 1930.
 12. 12,0 12,1 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 13. Животиње, VIII део, Даворин Трстењак, Птице, IV свезак, књ. XCVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1895.
 14. Коста Црногорац, Природна историја, део 1, Зоологија, Државна штампарија, Београд 1870.
 15. 15,0 15,1 15,2 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 16. Јован Петровић, Наука о животињама, Платонова штампарија, Нови Сад 1867.
 17. 17,0 17,1 Милорад Марчетић, Заштита птица на територији Војводине, Заштита природе, бр. 7, Београд 1956, 5–11.
 18. Војкан Јовановић, Гуске, Зов, бр. 20, Борба, Београд 1984, 12–13.
 19. 19,0 19,1 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 20. Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 21. Божидар Пекић, Прилог познавању орнитофауне Царске Баре са околином, Заштита природе, бр. 14, Београд 1958, 11–19.
 22. Вукоман Шелмић – Драган Гачић, Ловство са заштитом ловне фауне, Шумарски факултет, Београд 2011.
 23. Oтмар Рајзер – Иван Кнотек, Резултати посматрања сеобе птица по Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. XII, Сарајево 1900, 275–411.
 24. 24,0 24,1 24,2 Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 25. 25,0 25,1 25,2 Милорад Марчетић, Дивље гуске у фауни птица Војводине, Војвођански ловац, бр. 9–10, Нови Сад 1956, 155.
 26. Мојо Медић, Додатак природописној и медицинској номенклатури, Летопис Матице српске, књ. 159, свеска трећа, Матица српска, Нови Сад 1889, 123–135.
 27. 27,0 27,1 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 28. Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXVI, дио други, Матица хрватска, Загреб 1901.
 29. 29,0 29,1 29,2 29,3 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 30. 30,0 30,1 Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 31. Борис Петров, Орнитофенолошки извештај из околине Прокупља, прештампано из Ловца, бр. 1–2, Савез ловачких удружења, Београд 1941.

Напомене