Пређи на садржај

beloguška

beloguška

beloguška (српски, ћир. белогушка)[уреди]

Именица[уреди]

beloguška, ж

Значења:

 1. Род птица (лат.) Oenanthe Muscicapidae Vieillot [1]

Хипоними:

 1. belguza [3] [1]
 2. belenguza [3] [1]
 3. belenguzac [3] [1]
 4. belka [4] [1]
 5. beloguz [5] [1]
 6. beloguza [3] [1]
 7. beloguzac [3] [1]
 8. beloguzić [3] [1]
 9. beloguša [6] [1]
 10. beloguška [6] [1]
 11. belorepac [7] [1]
 12. bijelka [8] [1]
 13. biloguza [9] [1]
 14. bjelguza [3] [1]
 15. bjelenguza [3] [1]
 16. bjelenguzac [3] [1]
 17. bjeloguz [10] [1]
 18. bjeloguza [9] [1]
 19. bjeloguzac [3] [1]
 20. bjeloguzić [3] [1]
 21. bjelokrila [11] [1]
 22. bjelorepka [12] [1]
 23. obična belka [13] [1]
 24. obična beloguza [14] [1]
 25. obična bijelka [15] [1]
 26. obična bjelguza [16] [1]
 27. obična bjelka [17] [1]
 28. obična bjeloguza [2] [1]
 29. obični kamenjar [18] [1]
 30. pelenguz [3] [1]
 31. pelenguza [11] [1]
 32. pelenguzić [11] [1]
 33. prdavica [19] [1]
 34. prdalica [20] [1]
 35. samotnjak [21] [1]
 36. sivasta bjelguza [20] [1]
 37. sivasti kamenjar [21] [1]
 38. sivi kamenjar [7] [1]
 39. sivkasti samotnjak [12] [1]
 40. sprdavica [12] [1]
 41. beloguz [11] [1]
 42. beloguza [3] [1]
 43. beloliska [3] [1]
 44. bjeloguza [22] [1]
 45. bjeloguza prdavica [2] [1]
 46. bjelokrila [22] [1]
 47. gregula [3] [1]
 48. dalmatinska belka [13] [1]
 49. dalmatinska bjeloguza [2] [1]
 50. južna bjelguza [20] [1]
 51. kalopera [11] [1]
 52. kamenjar prdavica [3] [1]
 53. kolandrica [23] [1]
 54. mediteranska belka [14] [1]
 55. mediteranska beloguza [14] [1]
 56. prdavica [22] [1]
 57. primorska belka [3] [1]
 58. primorska bjeloguza [24] [1]
 59. primorski kamenjar [7] [1]
 60. sredozemna beloguza [25] [1]
 61. tresorepka [2] [1]
 62. crnokrili kamenjar [26] [1]
 63. crnouha belka [13] [1]
 64. crnouha bjelguza [20] [1]


Референце[уреди]

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 1,65 1,66 1,67 1,68 1,69 1,70 1,71 1,72 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 4. Војислав Васић – Саша Маринковић – Ондреј Визи, Птице Дурмитора и кањона Таре, Фауна Дурмитора, св. 3, ЦАНУ, Титоград 1990, 9–70.
 5. Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 6. 6,0 6,1 Рудолф Заплата, Птице уловљене у Сарајеву и околини од 1880–1940. године, Ловачки лист, Савез ловачких удружења на подручју Босне и Херцеговине, Сарајево 1940, бр. 3, 141–143, бр. 4, 192–194, бр. 5, 232–234, бр. 6, 278–280, бр. 7, 333–335, бр. 8, 386–388, бр. 10, 474–477, бр. 11, 534–537, 1941, бр. 2, 84–86, бр. 3, 134–136.
 7. 7,0 7,1 7,2 Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 8. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 9. 9,0 9,1 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 10. Мојо Медић, Додатак природописној и медицинској номенклатури, Летопис Матице српске, књ. 159, свеска трећа, Матица српска, Нови Сад 1889, 123–135.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 12. 12,0 12,1 12,2 Животиње, VI део, Даворин Трстењак, Птице, II свезак, књ. LXXVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1890.
 13. 13,0 13,1 13,2 Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 14. 14,0 14,1 14,2 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 15. Бранислав Гашић – Горан Дујаковић, Птице Бардаче, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Бања Лука 2009.
 16. Људевит Фирер, Продужена посматрања на орнитолошком пољу у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 241–258.
 17. Михаило Вучковић – Ондреј Визи, Прилог проучавању орнитофауне Црне Горе (птице долине Пиве), Глас. Републичког завода зашт. природе – Природњачког музеја, 10, Титоград 1977, 41–58.
 18. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 19. Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 20. 20,0 20,1 20,2 20,3 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 21. 21,0 21,1 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 22. 22,0 22,1 22,2 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 23. Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 24. Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 25. В. Ф. Васић – Д. В. Симић – Ж. Станимировић – М. Каракашевић – М. Шћибан – М. Ружић – С. Кулић – М. Кулић – С. Пузовић, Српска номенклатура I, Двоглед, бр. 4, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе, Београд 2004, 7–19 и Српска номенклатура II, Двоглед, бр. 5, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе Београд 2005, 10–18.
 26. Божина Ивановић, Нека орнитолошка запажања на Скадарском језеру, Lаrus, вол. 21–22, годишњак Завода за Орнитологију ЈАЗУ, Загреб година? 1970 (24) (1967-68 21-22?), 137–160.

Напомене[уреди]