Пређи на садржај

Long

Слогови: -,  мн. -

Изговор:

IPA: [...]  
Аудио: noicon(датотека)

Морфолошке варијације:

Значења:

[1] мушко име

Примери:

[1] -


Преводи

  • Африканс:
  • Немачки:
  • Холандски:
  • Шведски:

Сродни чланци са Википедије:

[1] Long

Сличне речи:


Ток Писин

Риме: -pela

Примери:

ВикицитатиШаблон:tpiGEN 2

Шаблон:tpiGEN 2
1 Претходни: gutpela
Следећи: dispeal

Шаблон:tpi119:001

Референце

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 2:1:
1 Long dispela pasin tasol, God i wokim skai na graun na ol planti samting i stap long en.
→New International Version translation