Hogben

{TEST BR. 7: Preslikani tekstovi}

Svako od nas je već više puta dolazio u priliku da je morao znati, a prema tome i zapamtiti neki citat, izreku, propis, moto, stih i sl., uopšte neki kraći tekst doslovno. Zato je ovaj test sastavljen od 20 različitih rečenica, koje su, u stvari, delovi tekstova različitih vrsta.
1. »Ko nikada nema vremena, taj ništa i ne undi«. (Lihtenberg)
2. »Glava bez pamcenja je isto što i tvrđava bez posade.« (Napolcon)
3. »Motornim vozilom mogu se prevoziti lica samo u onom broju koji je označen u saobraćajnoj dozvoli za vozilo.« (Cl- 48 Zakona o bez bednosti saobraćaja)
4. »Niko srećan, a niko dovoljan,
niko miran, a niko spokojan;
sve se čovjek bruka sa čovjekom
gleda majmun sebe u zrcalo!« (P. P. Njegoš)
5. Nisu pamćenja loša, nego metodi i navike pamćenja.
6 »Ima mnogo stvari na nebu i zemljiO kojima vaša vnudrost i ne sanja,Moj Horacio.« (Sekspir)
7. »U tiraniju vodi svako znanje koje prestane da bude zajedničko dobro čovečanstva« (Hogben)[1]
8. Sto više znamo — više i pamtimo. Što više pamtimo — više znamo.
9. »Put ka Vašim sposobnostima pokazaće Vam Vaše želje.« (Gete)
10. »Put ka istini vodi preko zabiuda. Kako bi raspoznali istinu, ako neuvidimo šta je zabluda?« (Platen)
11. ->Umetnik odabira pojedinos'i iz života i ponovo ih sređuje u kon-kietnu formu.« (T. Manro)
12. »Stednja je počela sa civilizacijom.« (S. Smiles)
13. Dugotrajna besposlica pruža hranu porocima. (Lat. sentenca)
14. »Knjiga je najbolji čovekov prijatelj.« (Gorki)
15. »Lice to je cvet na toj biljci koja se zove čovek.. .« (I. Andrić)
16. Zbog svog posebnog položaja u odnosu na vazdušne i

morsKe stiujeGrenland je nazvan fabrikom vremena.

17. Svako može da ukaže na zlo, ali prijatelj čovečanstva je onaj koji pronađe izlaz iz teškoće. (Tndiska mudrost)
18. Pad kursa najjačih svetskih valuta skoro redovno izaziva porast coneziata.
19. »Zdrav duh u zdravome telu«. (Juvenal)
20. »Ako ti smeta sneg na susedovom krovu, onda ga prvo počisli predsvojim vratima.« (Kineska mudrost)
  1. Super pamćenje strana 27