7-pela

Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Ток Писин[уреди]

Риме: -pela

Примери:

Викицитати

2 Yu mas kisim 7-pela man na 7-pela meri bilong olgeta kain animal i klin long ai bilong mi. Tasol long ol animal i no klin yu mas kisim wanpela man na wanpela meri tasol.
2. Узми са собом од свих животиња чистих по седморо, све мужјака и женку његову; а од животиња нечистих по двоје, мужјака и женку његову,

3 Мој. 11:1, 3 Мој. 11:45


Библијске све речи: 007 {{{2}}}

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


Референце[уреди]

1989, Buk Baibel long Tok Pisin, Port Moresby: Bible Society of Papua New Guinea, Jenesis 7:2:
(Молим додајте Српски превод од овог навода)