🁓


🁓 U+1F053, 🁓
DOMINO TILE HORIZONTAL-04-06
🁒
[U+1F052]
Домино плочице 🁔
[U+1F054]

🂅 U+1F085, 🂅
DOMINO TILE VERTICAL-04-06
🂄
[U+1F084]
Домино плочице 🂆
[U+1F086]

🁟 U+1F05F, 🁟
DOMINO TILE HORIZONTAL-06-04
🁞
[U+1F05E]
Домино плочице 🁠
[U+1F060]

🂑 U+1F091, 🂑
DOMINO TILE VERTICAL-06-04
🂐
[U+1F090]
Домино плочице 🂒
[U+1F092]

међународни

Симбол

🁓

  1. A domino tile, the 4-6.Категорија:mul:Домине
    • 2016, Miguel Lugo, Competitive Dominoes: How to Play Like a Champion - Second Edition (in Енглески), Dog Ear Publishing, →ISBN, strana 4:
      For example, these tiles comprise the suit of 4s:
      🁿 🂀 🂁 🂂 🂃 🂄 🂅

Видите и

0 1 2 3 4 5 6 (позадина)
0 🀱 🁣 🀲 🁤 🀳 🁥 🀴 🁦 🀵 🁧 🀶 🁨 🀷 🁩 🀰 🁢
1 🀸 🁪 🀹 🁫 🀺 🁬 🀻 🁭 🀼 🁮 🀽 🁯 🀾 🁰
2 🀿 🁱 🁀 🁲 🁁 🁳 🁂 🁴 🁃 🁵 🁄 🁶 🁅 🁷
3 🁆 🁸 🁇 🁹 🁈 🁺 🁉 🁻 🁊 🁼 🁋 🁽 🁌 🁾
4 🁍 🁿 🁎 🂀 🁏 🂁 🁐 🂂 🁑 🂃 🁒 🂄 🁓 🂅
5 🁔 🂆 🁕 🂇 🁖 🂈 🁗 🂉 🁘 🂊 🁙 🂋 🁚 🂌
6 🁛 🂍 🁜 🂎 🁝 🂏 🁞 🂐 🁟 🂑 🁠 🂒 🁡 🂓


🁓 (домине)


Проширени садржај
Категорија 01:01 није пронађена
ZNAM🁣🀲🀳🂓

Шаблон:Navigator2

0 1 2 3 4 5 6 (наличје)
0 🀱 🁣 🀰 🁢
1 🀲 🁤 🀸 🁪 🀹 🁫
2 🀳 🁥 🀿 🁱 🀺 🁬 🁀 🁲 🁁 🁳
3 🀴 🁦 🁆 🁸 🀻 🁭 🁇 🁹 🁂 🁴 🁈 🁺 🁉 🁻
4 🀵 🁧 🁍 🁿 🀼 🁮 🁎 🂀 🁃 🁵 🁏 🂁 🁊 🁼 🁐 🂂 🁑 🂃
5 🀶 🁨 🁔 🂆 🀽 🁯 🁕 🂇 🁄 🁶 🁖 🂈 🁋 🁽 🁗 🂉 🁒 🂄 🁘 🂊 🁙 🂋
6 🀷 🁩 🁛 🂍 🀾 🁰 🁜 🂎 🁅 🁷 🁝 🂏 🁌 🁾 🁞 🂐 🁓 🂅 🁟 🂑 🁚 🂌 🁠 🂒 🁡 🂓