(кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: lín  
Аудио: (датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

...

Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 1. ...
  1. ...
   1. ...
    1. ... ...


Синоними:

...


Хомофони:

...

Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:


 1. 七林林
 2. 七留七林
 3. 上林苑
 4. 上林賦/上林赋
 5. 丕林島/丕林岛
 6. 中林
 7. 亭林先生
 8. 何氏語林/何氏语林
 9. 保安林
 10. 保林
 11. 保留林
 12. 儒林 (rúlín)
 13. 儒林外史 (Rúlín Wàishǐ)
 14. 公有林
 15. 凡士林 (fánshìlín)
 16. 刀山劍林/刀山剑林
 17. 北林
 18. 原始林 (yuánshǐlín)
 19. 原生林 (yuánshēnglín)
 20. 叢林/丛林 (cónglín)
 21. 吉林 (Jílín, “Jilin”)
 22. 同林鳥/同林鸟
 23. 和林 (Hélín)
 24. 哈林式
 25. 喬林/乔林
 26. 單純林/单纯林
 27. 固沙林
 28. 國有林/国有林
 29. 園林/园林 (yuánlín)
 30. 坪林
 31. 城市山林
 32. 士林 (shìlín)
 33. 壬林
 34. 天然林
 35. 奧林匹克/奥林匹克 (Àolínpǐkè)
 36. 奧林比亞/奥林比亚
 37. 孔林
 38. 字林 (Zìlín)
 39. 寒林
 40. 封山育林
 41. 少林 (Shàolín, “Shaolin”)
 42. 少林寺 (Shàolínsì)
 43. 少林拳 (Shàolínquán)
 44. 少林派
 45. 尸陀林
 46. 山林 (shānlín)
 47. 山林屠販/山林屠贩
 48. 山林文學/山林文学
 49. 峰林
 50. 巴林 (Bālín)
 51. 布林代數/布林代数
 52. 布魯克林/布鲁克林
 53. 常綠林/常绿林
 54. 平地松林
 55. 平林 (pínglín)
 56. 幼學瓊林/幼学琼林
 57. 幼林
 58. 御林軍/御林军 (yùlínjūn, “the troops responsible for protecting the capital or the emperor”)
 59. 快活林
 60. 息影園林/息影园林
 61. 息影林泉
 62. 意林
 63. 成材林
 64. 成林
 65. 把臂入林
 66. 故林
 67. 文林 (wénlín)
 68. 易林
 69. 春林
 70. 書林/书林
 71. 曼陀林 (màntuólín)
 72. 杉林溪
 73. 杏林 (xìnglín)
 74. 杏林春暖
 75. 東林書院/东林书院
 76. 東林黨/东林党
 77. 東柏林/东柏林
 78. 松林 (Sōnglín)
 79. 林下
 80. 林下風氣/林下风气
 81. 林下風範/林下风范
 82. 林下風致/林下风致
 83. 林內鄉/林内乡
 84. 林冲夜奔
 85. 林務/林务
 86. 林區/林区 (línqū)
 87. 林口
 88. 林口臺地/林口台地
 89. 林園/林园
 90. 林園大道/林园大道
 91. 林地
 92. 林型
 93. 林場/林场 (línchǎng, “forestry center; tree farm”)
 94. 林壑
 95. 林子 (línzi)
 96. 林宗巾
 97. 林家花園/林家花园
 98. 林帶/林带
 99. 林慚澗愧/林惭涧愧
 100. 林投
 101. 林投姐
 102. 林木 (línmù)
 103. 林杪
 104. 林林總總/林林总总 (lín lín zǒng zǒng, “numerous; in great abundance”)
 105. 林梢
 106. 林業/林业 (línyè, “forestry”)
 107. 林檎 (línqín)
 108. 林泉
 109. 林浪
 110. 林濤/林涛
 111. 林無靜樹/林无静树
 112. 林班
 113. 林琅
 114. 林產/林产
 115. 林相
 116. 林立 (línlì)
 117. 林籟/林籁
 118. 林苑
 119. 林莽
 120. 林蔭/林荫 (línyīn)
 121. 林蔭大道/林荫大道 (línyīn dàdào)
 122. 林蔭蔽天/林荫蔽天
 123. 林薄
 124. 林藪/林薮
 125. 林衣
 126. 林表
 127. 林邊鄉/林边乡
 128. 林郎
 129. 林離/林离
 130. 林麓
 131. 林黛玉
 132. 柏林 (Bólín)
 133. 柏林劇團/柏林剧团
 134. 柏林圍牆/柏林围墙
 135. 柏林大學/柏林大学
 136. 柏林影展
 137. 柏林會議/柏林会议
 138. 柏林樂派/柏林乐派
 139. 株林
 140. 格林威治
 141. 格林童話/格林童话
 142. 桂林 (Guìlín)
 143. 桂林一枝
 144. 棘林
 145. 森林 (sēnlín, “forest”)
 146. 森林學/森林学
 147. 森林法
 148. 森林浴 (sēnlínyù)
 149. 榛林
 150. 槍林彈雨/枪林弹雨
 151. 樹林/树林 (shùlín, “forest; woods”)
 152. 檀林
 153. 次生林
 154. 武林舊事/武林旧事
 155. 歸林/归林
 156. 氨基比林
 157. 水泥叢林/水泥丛林
 158. 永續林/永续林
 159. 池魚林木/池鱼林木
 160. 法苑珠林
 161. 洛林
 162. 海防林
 163. 混合林
 164. 焚林之求
 165. 焚林而田
 166. 焚林而畋
 167. 獨木不林/独木不林
 168. 瑤林瓊樹/瑶林琼树
 169. 瓊林/琼林
 170. 瓊林宴/琼林宴
 171. 瓊林玉樹/琼林玉树
 172. 瓊林玉質/琼林玉质
 173. 瓊林苑/琼林苑
 174. 盜林/盗林
 175. 盤尼西林/盘尼西林 (pánníxīlín, “penicillin”)
 176. 眾議成林/众议成林
 177. 石林 (shílín)
 178. 碑林
 179. 禁林
 180. 福馬林/福马林
 181. 禪林/禅林
 182. 穆思林
 183. 空林
 184. 窮猿奔林/穷猿奔林
 185. 窮猿投林/穷猿投林
 186. 竹林 (zhúlín)
 187. 竹林七賢/竹林七贤 (Zhúlín Qīxián)
 188. 竹林之游
 189. 笑林
 190. 紅樹林/红树林
 191. 經濟林/经济林
 192. 綠林/绿林 (lùlín)
 193. 綠林兵/绿林兵
 194. 綠林大盜/绿林大盗
 195. 綠林好漢/绿林好汉
 196. 綠林豪客/绿林豪客
 197. 綠林起義/绿林起义
 198. 羽林
 199. 羽林軍/羽林军
 200. 翰林 (Hànlín)
 201. 翰林院
 202. 老林 (lǎolín)
 203. 聲振林木/声振林木
 204. 肉山脯林
 205. 舞林高手
 206. 芳林
 207. 茂林
 208. 茂林深竹
 209. 菲林 (fēilín)
 210. 落葉林/落叶林
 211. 藝林/艺林
 212. 蜜林檎
 213. 西柏林
 214. 言談林藪/言谈林薮
 215. 詞林/词林
 216. 詞林紀事/词林纪事
 217. 詩入雞林/诗入鸡林
 218. 赤道雨林
 219. 辭林/辞林
 220. 辯圃學林/辩圃学林
 221. 農林/农林 (nónglín)
 222. 迦羅林朝/迦罗林朝
 223. 造林 (zàolín)
 224. 遊樂林/游乐林
 225. 道林紙/道林纸
 226. 遠遁山林/远遁山林
 227. 遯跡山林/遯迹山林
 228. 都柏林 (Dūbólín)
 229. 酒池肉林
 230. 醫林改錯医林改错
 231. 野豬林/野猪林
 232. 針葉林/针叶林
 233. 長林/长林
 234. 長林豐草/长林丰草
 235. 防沙林
 236. 防護林/防护林
 237. 防霜林
 238. 防風林防风林
 239. 阿尼林
 240. 陰丹士林/阴丹士林
 241. 雨林 (yǔlín, “rainforest”)
 242. 雲林云林 (Yúnlín)
 243. 雲林寺云林寺
 244. 馬林巴琴马林巴琴 (mǎlínbā qín)
 245. 鶴林鹤林
 246. 鶴林玉露鹤林玉露
 247. 黑森林 (Hēi Sēnlín)


Сродни чланци са Википедије:


Преводи

 • Амхарски:
 • Арапски:
 • Африканс:
 • Бугарски:
 • Дански:
 • Енглески:
 • Француски:
 • Грузијски:
 • Грчки:
 • Хебрејски:
 • Хинди:
 • Италијански:
 • Јапански:
 • Кмерски:
 • Корејски:
 • Мађарски:
 • Немачки:
 • Непалски:
 • Норвешки:
 • Португалски:
 • Руски:
 • Српски:
 • Тамилски:
 • Украјински:
 • Шведски:
 • Шпански:

Референце