Пређи на садржај

八字眉

Кинески карактери

八字眉 (кинески)

Објашњење.

Изговор:

пинјин: транскрипција  
Аудио: noicon(датотека)
Шаблон:zh-cir

Радикал:

012....

Шаблон:Karakter0 Шаблон:Тетрада

Значења:

...

Примери:

 1. ...
  1. ...
   1. ...
    1. ... ...Навигатор

7 ... ... 2 ... 9
... 4 ... [[]] ... ... 5
8 ... ... 3 ... 6

[[Категорија::Мнемоника]]

Синоними:

...


Хомофони:

...


Хомографи:

...

ХСК ниво:

...

Асоцијације:

...

Изведене речи:

Изведене речи

 1. 一八
 2. 亂七八糟乱七八糟 (luànqībāzāo)
 3. 二八
 4. 八一五
 5. 八丁
 6. 八九不離十八九不离十 (bā jiǔ bù lí shí)
 7. 八九分
 8. 八二三砲戰八二三炮战
 9. 八仙 (bāxiān)
 10. 八仙桌
 11. 八位元
 12. 八佰伴
 13. 八倍體八倍体
 14. 八八六
 15. 八公山
 16. 八公山區八公山区
 17. 八分
 18. 八分之一
 19. 八分音符
 20. 八切
 21. 八十 (bāshí)
 22. 八十天環遊地球八十天环游地球
 23. 八千里路雲和月八千里路云和月 (bā qiān lǐ lù yún hé yuè)
 24. 八卦 (bāguà)
 25. 八卦拳
 26. 八卦掌 (bāguàzhǎng)
 27. 八卦陣八卦阵
 28. 八哥 (bāgē)
 29. 八哥兒八哥儿
 30. 八哥狗
 31. 八國聯軍八国联军 (bā guó liánjūn)
 32. 八塊腹肌八块腹肌
 33. 八天
 34. 八婆 (bāpó)
 35. 八字 (bāzì)
 36. 八字形
 37. 八字方針八字方针
 38. 八字步
 39. 八字沒一撇八字没一撇
 40. 八字眉
 41. 八字腳八字脚 (bāzìjiǎo)
 42. 八字還沒一撇八字还没一撇 (bā zì hái méi yī piě)
 43. 八字髭
 44. 八字鬍八字胡 (bāzìhú)
 45. 八字鬍鬚八字胡须
 46. 八宿
 47. 八宿縣八宿县
 48. 八寶八宝
 49. 八寶山八宝山
 50. 八寶菜八宝菜 (bābǎocài)
 1. 八岐大蛇
 2. 八州
 3. 八帶魚八带鱼
 4. 八幡
 5. 八年
 6. 八度 (bādù)
 7. 八廓
 8. 八廓街
 9. 八德
 10. 八德市
 11. 八成 (bāchéng)
 12. 八戒 (bājiè)
 13. 八手
 14. 八抬大轎八抬大轿
 15. 八方 (bāfāng)
 16. 八旗
 17. 八旗制度
 18. 八日
 19. 八會穴八会穴
 20. 八月 (Bāyuè)
 21. 八月之光
 22. 八月份
 23. 八朔
 24. 八極拳八极拳
 25. 八榮八恥八荣八耻
 26. 八橋八桥
 27. 八正道
 28. 八步
 29. 八步區八步区
 30. 八法拳
 31. 八爪魚八爪鱼
 32. 八珍湯八珍汤
 33. 八目鰻八目鳗 (bāmùmán)
 34. 八級工八级工
 35. 八級風八级风
 36. 八美
 37. 八股
 38. 八苦
 39. 八荒
 1. 八萬大藏經八万大藏经
 2. 八行書八行书
 3. 八角 (bājiǎo)
 4. 八角床
 5. 八角形 (bājiǎoxíng)
 6. 八角楓八角枫
 7. 八角茴香 (bājiǎo huíxiāng)
 8. 八角街
 9. 八路軍八路军 (Bālùjūn)
 10. 八辺形
 11. 八進制八进制
 12. 八道
 13. 八道江
 14. 八達八达
 15. 八達嶺八达岭
 16. 八達通八达通
 17. 八邊形八边形
 18. 八里
 19. 八重
 20. 八重奏
 21. 八開八开
 22. 八面 (bāmiàn)
 23. 八面玲瓏八面玲珑
 24. 八面體八面体
 25. 八音 (bāyīn)
 26. 八音盒 (bāyīnhé)
 27. 十八 (shíbā)
 28. 夾七夾八夹七夹八
 29. 橫七豎八横七竖八 (héngqīshùbā)
 30. 王八 (wángba)
 31. 間八间八
 32. 雜七雜八杂七杂八

Сродни чланци са Википедије:

八字眉


Проширени садржај

Преводи

 • Италијански: [1] it it
 • Португалски: [1] pt pt
 • Украјински: [1] uk uk


Претходна Страна Наредна