статут

Статут (лат. satutum)- закон, основни закон; пропис, одрдба; нарочито: правила неког друшзва (статути).