изотерма

У физици и техници: изотерма је линија која приказује промену притиска и запремине при сталној температури (изотермички процес); у климатологији: линија на метеоролошкој карти која везује места са истим средњим годишњим или месечним температурама.

Шаблон:клица-наука