изотере

(гр.), линије које на метеоролошкој карти спајају све тачке са истим средњим летњим температурама.