изостере

изостере (гр.), линије које на метеоролошкој карти спајају сва места са истом густином ваздуха.