изоплете

(гр.), линије које на метеоролошкој карти спајају све тачке подједнаке вредности неког метеоролошког елемента.