изонефе

(гр.), линије које на метеоролошким картама спајају сва места са истом облачношћу.