Пређи на садржај

дисциплина

лат.: део или грана једне науке, филозофске (нпр. логика је филозофска дисциплина) или посебне (нпр. физиологија је биолошка дисциплина); наставни предмет; подвргавање или самоподвргавање одређеном друштвеном реду и прописима (грађанска, војна, школска дисциплина); савесност у испуњавању дужности.