воловица

воловица

воловица (српски, lat. volovica))[уреди]

Именица[уреди]

воловица, ж

Значења:

 1. Род птица (лат.) Motacilla Motacillidae Linnaeus [1]

Хипоними:

 1. далматинска пастирица [11] [1]
 2. далматинска плиска [1]
 3. жута пастирица [12] [1]
 4. жута пастирка [13] [1]
 5. жута плиска [14] [1]
 6. жута плискуша [15] [1]
 7. жута репомига [16] [1]
 8. жутоперка [11] [1]
 9. зеленка [2] [1]
 10. овчарица [2] [1]
 11. офћарица [17] [1]
 12. пастирица [18] [1]
 13. пастирка [19] [1]
 14. плиска [20] [1]
 15. плискавица [2] [1]
 16. плиска зеленка [2] [1]
 17. плиска овчарица [2] [1]
 18. плиска пастирица [2] [1]
 19. плискуша [9] [1]
 20. поточарка [21] [1]
 21. румена пастирица [19] [1]
 22. северна жута пастирица [22] [1]
 23. северна плиска [23] [1]
 24. сплитскиња [18] [1]
 25. црноглава жута пастирица [22] [1]
 26. црноглава жута плиска [24] [1]
 27. црноглава плиска [25] [1]
 28. чобаница [18] [1]
 29. балегарка [26] [1]
 30. бела пастирица [27] [1]
 31. бела плиска [28] [1]
 32. бела пловка [21] [1]
 33. бела репомига [16] [1]
 34. бела чобаница [13] [1]
 35. белоглавица [11] [1]
 36. бијела блиска [29] [1]
 37. бијела пастирица [30] [1]
 38. бијела плиска [14] [1]
 39. бијела плискуша [15] [1]
 40. бјелоглавица [31] [1]
 41. бјелорепка [29] [1]
 42. блиска [11] [1]
 43. блиска пастирица [29] [1]
 44. богомољица [29] [1]
 45. богомољка [11] [1]
 46. богомољчица [11] [1]
 47. божја пастирица [31] [1]
 48. водарица [11] [1]
 49. воларица [26] [1]
 50. воларчић [29] [1]
 51. вологонка [32] [1]
 52. волујарица [29] [1]
 53. вртигуз [33] [1]
 54. вртиреп [29] [1]
 55. вртодупка [11] [1]
 56. врторепка [26] [1]
 57. говедар [13] [1]
 58. говедарица [26] [1]
 59. говедарка [34] [1]
 60. говедаруша [26] [1]
 61. говедарчић [11] [1]
 62. говедарчица [26] [1]
 63. дојчић [26] [1]
 64. дркавац [29] [1]
 65. дркавица [11] [1]
 66. дркорепа [26] [1]
 67. дрмалица [31] [1]
 68. дрндалица [11] [1]
 69. дугореп [11] [1]
 70. дугорепа [35] [1]
 71. зеза [11] [1]
 72. зезавица [11] [1]
 73. зезавка [29] [1]
 74. зезалица [29] [1]
 75. зезаљка [29] [1]
 76. зезаљћа [36] [1]
 77. зибаринка [11] [1]
 78. зибарица [11] [1]
 79. јањчарица [32] [1]
 80. кецавац [11] [1]
 81. кецавица [11] [1]
 82. клатиреп [11] [1]
 83. клатирепац [11] [1]
 84. клатирепка [12] [1]
 85. клаторепац [11] [1]
 86. клаторепка [29] [1]
 87. клецодупка [11] [1]
 88. клиска [11] [1]
 89. коњарица [26] [1]
 90. коњушарица [11] [1]
 91. коњушарка [37] [1]
 92. краварица [31] [1]
 93. крпуша [11] [1]
 94. лабудица [29] [1]
 95. лабудњача [29] [1]
 96. мажица [31] [1]
 97. маширеп [31] [1]
 98. мигавац [33] [1]
 99. мигавица [38] [1]
 100. мигореп [31] [1]
 101. мрдаљчица [31] [1]
 102. мрдогуз [11] [1]
 103. мрдогузица [11] [1]
 104. мрдорепка [11] [1]
 105. обична плиска [39] [1]
 106. овчара [11] [1]
 107. овчарица [33] [1]
 108. овчарка [29] [1]
 109. ораница [29] [1]
 110. орачица [29] [1]
 111. падипашка [29] [1]
 112. пастаринка [31] [1]
 113. пастарица [29] [1]
 114. пастерица [11] [1]
 115. пастеричица [11] [1]
 116. пастирица [26] [1]
 117. пастирица говедарка [19] [1]
 118. пастиричићка [11] [1]
 119. пастиричица [31] [1]
 120. пастиричичка [31] [1]
 121. пастиричка [31] [1]
 122. пастирка [11] [1]
 123. пастирче [29] [1]
 124. пастирчић [29] [1]
 125. пастирчица [29] [1]
 126. пасторчица [31] [1]
 127. плиска [33] [1]
 128. плиска лиска [29] [1]
 129. плискавица [2] [1]
 130. плискуша [35] [1]
 131. пљиска [40] [1]
 132. потокуша [32] [1]
 133. поточарка [37] [1]
 134. поточница [29] [1]
 135. премрдаљка [31] [1]
 136. репомига [26] [1]
 137. свињарица [31] [1]
 138. свињаруша [41] [1]
 139. тегарица [2] [1]
 140. трескавица [29] [1]
 141. тресорепка [29] [1]
 142. чингуља [29] [1]
 143. чобаница [26] [1]
 144. чобанка [31] [1]
 145. чуварица [26] [1]
 146. шмигалица [31] [1]
 147. шпацакова [29] [1]
 148. горска пастирица [30] [1]
 149. горска плиска [2] [1]
 150. грласта пастирица [3] [31] [1]
 151. жута пастирица [26] [1]
 152. жута плискуша [15] [1]
 153. жутењак [3] [31] [1]
 154. жутоперка [3] [31] [1]
 155. жутуља [19] [1]
 156. златокоса [3] [31] [1]
 157. пастирица [2] [1]
 158. планинска пастирица [11] [1]
 159. планинска плиска [39] [1]
 160. плиска [31] [1]
 161. плиска жутица [29] [1]
 162. плиска жутуља [3] [1]
 163. плиска пепељуга [14] [1]
 164. поточна пастирица [42] [1]
 165. поточна плиска [43] [1]
 166. флиска [31] [1]
 167. чобанчица [2] [1]


Референце[уреди]

 1. 1,000 1,001 1,002 1,003 1,004 1,005 1,006 1,007 1,008 1,009 1,010 1,011 1,012 1,013 1,014 1,015 1,016 1,017 1,018 1,019 1,020 1,021 1,022 1,023 1,024 1,025 1,026 1,027 1,028 1,029 1,030 1,031 1,032 1,033 1,034 1,035 1,036 1,037 1,038 1,039 1,040 1,041 1,042 1,043 1,044 1,045 1,046 1,047 1,048 1,049 1,050 1,051 1,052 1,053 1,054 1,055 1,056 1,057 1,058 1,059 1,060 1,061 1,062 1,063 1,064 1,065 1,066 1,067 1,068 1,069 1,070 1,071 1,072 1,073 1,074 1,075 1,076 1,077 1,078 1,079 1,080 1,081 1,082 1,083 1,084 1,085 1,086 1,087 1,088 1,089 1,090 1,091 1,092 1,093 1,094 1,095 1,096 1,097 1,098 1,099 1,100 1,101 1,102 1,103 1,104 1,105 1,106 1,107 1,108 1,109 1,110 1,111 1,112 1,113 1,114 1,115 1,116 1,117 1,118 1,119 1,120 1,121 1,122 1,123 1,124 1,125 1,126 1,127 1,128 1,129 1,130 1,131 1,132 1,133 1,134 1,135 1,136 1,137 1,138 1,139 1,140 1,141 1,142 1,143 1,144 1,145 1,146 1,147 1,148 1,149 1,150 1,151 1,152 1,153 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 1,159 1,160 1,161 1,162 1,163 1,164 1,165 1,166 1,167 1,168 1,169 1,170 1,171 1,172 1,173 1,174 1,175 1,176 1,177 1,178 1,179 1,180 1,181 1,182 1,183 1,184 1,185 1,186 1,187 1,188 1,189 1,190 1,191 1,192 1,193 1,194 1,195 1,196 1,197 1,198 1,199 1,200 1,201 1,202 1,203 1,204 1,205 1,206 1,207 1,208 1,209 1,210 1,211 1,212 1,213 1,214 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 3. 3,00 3,01 3,02 3,03 3,04 3,05 3,06 3,07 3,08 3,09 3,10 3,11 3,12 3,13 3,14 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 3,20 3,21 3,22 3,23 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXIV, дио први, Матица хрватска, Загреб 1899.
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Драгољуб Златковић, Речник пиротског говора, Службени гласник, Београд 2014.
 5. 5,0 5,1 Јосиф Дусл, Зоологија за средње школе, Београд 1870.
 6. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 7. Збирка Бранислава Гашића.
 8. 8,0 8,1 Живко Вукасовић, Наравописје. За порабу гимназијалних учионицах у Хрватској и Славонији, Загреб 1850.
 9. 9,0 9,1 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 10. Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 11. 11,00 11,01 11,02 11,03 11,04 11,05 11,06 11,07 11,08 11,09 11,10 11,11 11,12 11,13 11,14 11,15 11,16 11,17 11,18 11,19 11,20 11,21 11,22 11,23 11,24 11,25 11,26 11,27 11,28 11,29 11,30 11,31 11,32 11,33 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 12. 12,0 12,1 Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 13. 13,0 13,1 13,2 Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 1–6, Матица српска, Нови Сад 1967–1976.
 14. 14,0 14,1 14,2 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 15. 15,0 15,1 15,2 Валтазар Косић, Грађа за дубровачку номенклатуру и фауну птица, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година III, бр. 1, Загреб 1888, 118–128.
 16. 16,0 16,1 Јосиф Валдхер, Фауна. ‒ Повесница слободне краљеве вароши Вршца, Панчево 1886, 234‒239.
 17. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 18. 18,0 18,1 18,2 А. Остојић, Прилог за народну номенклатуру, Гласник Хрватскога наравословнога друштва, година II, бр. 1, Загреб 1887, 119–129.
 19. 19,0 19,1 19,2 19,3 Алфред Едмунд Брем, Како живе животиње (по оригиналном пучком издању приредио с особитим обзиром на наш животињски свијет проф. др Никола Финк), Минерва, Загреб 1937.
 20. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 9, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 66.
 21. 21,0 21,1 Свет. К. Матић, Орнитолошка збирка у нишкој гимназији, Извештај гимназије, Ниш 1905, 28–32.
 22. 22,0 22,1 Рихард Чорнаи, Номенклатура птица Војводине (од бр. 25–26 Номенклатура птица у Војводини), Војвођански ловац, Савез ловачких друштава Војводине, Нови Сад 1947, бр. 16, 215–216, бр. 17, 233–234, бр. 18–19, 259–260, 1948, бр. 21–22, 296–297, бр. 23–24, 330, бр. 25–26, 355–356, бр. 27–28, 381–382, бр. 29–30, 407–408, бр. 31, 428–429, 1949, бр. 32–34, 453–454, бр. 35–37, 487–489, бр. 38–41, 513–514, бр. 42–43, 543–545, 1950, бр. 47–49, 593–594, 1952, бр. 56–57, 16–17, бр. 58–59, 13–14, бр. 61, 14–15, бр. 62–63, 23–24, 1953, бр. 64–65, 23–24, бр. 66–67, 20–21, бр. 68–69, 24–25, бр. 70–71, 17–18.
 23. Душан Стојићевић, Научна имена српско-хрватских птица, сепаратни отисак из Југословенске шуме, бр. 2, Музеј Српске земље, Београд 1938.
 24. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 25. Отмар Рајзер, Извјештај о успјеху орнитолошких путовања у Србији године 1899. и 1900, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. XVI, Сарајево 1904, 125–152.
 26. 26,00 26,01 26,02 26,03 26,04 26,05 26,06 26,07 26,08 26,09 26,10 26,11 26,12 26,13 Животиње, VI део, Даворин Трстењак, Птице, II свезак, књ. LXXVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1890.
 27. Зоолошка терминологија и номенклатура. Средњошколска терминологија и номенклатура, књ. II, св. 2, Министарство просвете Краљевине Југославије, Београд 1932.
 28. Свет. К. Матић, Птице у околини Ниша, Извештај гимназије, Ниш 1906, 48–53.
 29. 29,00 29,01 29,02 29,03 29,04 29,05 29,06 29,07 29,08 29,09 29,10 29,11 29,12 29,13 29,14 29,15 29,16 29,17 29,18 29,19 29,20 29,21 29,22 29,23 29,24 29,25 29,26 29,27 29,28 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 30. 30,0 30,1 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 31. 31,00 31,01 31,02 31,03 31,04 31,05 31,06 31,07 31,08 31,09 31,10 31,11 31,12 31,13 31,14 31,15 31,16 31,17 31,18 31,19 31,20 31,21 31,22 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 32. 32,0 32,1 32,2 Отмар Рајзер ‒ Иван Сеуник, Народна имена птица у Босни и Херцеговини, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. I, Сарајево 1890, 109‒112.
 33. 33,0 33,1 33,2 33,3 Вук Стефановић Караџић, Српски рјечник, 4. издање, Штампарија Краљевине Југославије, Београд 1935.
 34. Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 35. 35,0 35,1 Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 36. Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 37. 37,0 37,1 Јован Петровић, Наука о животињама, Платонова штампарија, Нови Сад 1867.
 38. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 39. 39,0 39,1 Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 40. Ф. Берж (F. Berge), Цивилизација животиња (превео Св. Попадић), Јединство, бр. 147, Београд 5. јул 1873, 294.
 41. Мојо Медић, Додатак природописној и медицинској номенклатури (свршетак), Летопис Матице српске, књ. 160, свеска четврта, Матица српска, Нови Сад 1889, 70–91.
 42. Бранислав Гашић – Горан Дујаковић, Птице Бардаче, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, Бања Лука 2009.
 43. В. Ф. Васић – Д. В. Симић – Ж. Станимировић – М. Каракашевић – М. Шћибан – М. Ружић – С. Кулић – М. Кулић – С. Пузовић, Српска номенклатура I, Двоглед, бр. 4, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе, Београд 2004, 7–19 и Српска номенклатура II, Двоглед, бр. 5, Лига за орнитолошку акцију Србије и Црне Горе Београд 2005, 10–18.

Напомене[уреди]