Пређи на садржај

буина

буина

буина (српски, lat. buina)[уреди]

Именица[уреди]

буина, ж

Значења:

 1. Врста птице из рода (лат.) Bubo Strigidae Duméril[1]

Синоними:

 1. баја [2] [3]
 2. баурача [4] [3]
 3. буба [5] [3]
 4. бубалеја [6] [3]
 5. бубулеја [7] [3]
 6. бубуљина [8] [3]
 7. бувељка [9] [3]
 8. буина [10] [3]
 9. бујаина [10] [3]
 10. букавац [2] [3]
 11. букаћ [11] [3]
 12. букач [12] [3]
 13. букача [12] [3]
 14. букоч [13] [3]
 15. букочица [5] [3]
 16. буктавица [2] [3]
 17. булина [5] [3]
 18. булулеја [14] [3]
 19. булулејка [6] [3]
 20. булулејћа [15] [3]
 21. булутин [16] [3]
 22. булутина [7] [3]
 23. буљива [2] [3]
 24. буљика [5] [3]
 25. буљина [17] [3]
 26. буљина совуљага [18] [3]
 27. буљоока совуљага [19] [3]
 28. буљуна [13] [3]
 29. буф [2] [3]
 30. бух [12] [3]
 31. бухтавица [7] [3]
 32. бухутавка [20] [3]
 33. буцањ [21] [3]
 34. буцина [2] [3]
 35. бучок [13] [3]
 36. веја [5] [3]
 37. велика баја [2] [3]
 38. велика беја [7] [3]
 39. велика буба [2] [3]
 40. велика буљина јејина [12] [3]
 41. велика јејина [11] [3]
 42. велика јејна [22] [3]
 43. велика сова [23] [3]
 44. велика увна сова [24] [3]
 45. велика ушара [25] [3]
 46. вир [13] [3]
 47. гај [26] [3]
 48. гошћица [7] [3]
 49. еја [13] [3]
 50. ељуга [4] [3]
 51. јевина [13] [3]
 52. јеина [27] [3]
 53. јеј [21] [3]
 54. јеја [2] [3]
 55. јејина [21] [3]
 56. јејна [2] [3]
 57. јехина [7] [3]
 58. кукуваја [7] [3]
 59. кукумија [7] [3]
 60. лулавац [28] [3]
 61. мачија глава [9] [3]
 62. мачја глава [13] [3]
 63. мачоглава [2] [3]
 64. савуљага [29] [3]
 65. савурина [2] [3]
 66. сељина [5] [3]
 67. сова букача [30] [3]
 68. сова ушара [31] [3]
 69. совељага [8] [3]
 70. совољуга буљина [11] [3]
 71. совуљага [23] [3]
 72. совуљага буљина [9] [3]
 73. совуљага хуктача [32] [3]
 74. совура [26] [3]
 75. совурина [26] [3]
 76. сојка [4] [3]
 77. сојкова [26] [3]
 78. сојкула [13] [3]
 79. ћук [28] [3]
 80. уг [33] [3]
 81. ујкача [34] [3]
 82. ујтин [35] [3]
 83. укача [2] [3]
 84. улавица [30] [3]
 85. уловар [6] [3]
 86. уловарка [6] [3]
 87. уловерка [6] [3]
 88. уловица [36] [3]
 89. улуверка [6] [3]
 90. улувица [6] [3]
 91. улулејћа [6] [3]
 92. улулица [6] [3]
 93. уљуљајка [37] [3]
 94. урулејка [38] [3]
 95. утина [13] [3]
 96. утка [30] [3]
 97. уху [24] [3]
 98. ушара [35] [3]
 99. хеја [5] [3]
 100. хувељка [26] [3]
 101. хуктача [2] [3]
 102. хулавица [13] [3]
 103. хут [35] [3]
 104. човекало [39] [3]
 105. човечаљка [38] [3]
 106. чувета [13] [3]
 107. чуветина [25] [3]
 108. шејибојкуша [2] [3]


Хипероним:

 1. буљина [40] [1]
 2. совина [11] [1]
 3. совуљага [41] [1]

Референце[уреди]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Дејан Милорадов – Слободан Пузовић – Васа Павковић – Јавор Рашајски, Орнитолошки речник, Имена птица, Матица српска, Нови Сад.
 2. 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 Мирослав Хирц, Рјечник народних зоологичких назива, књига друга: Птице (Aves), ЈАЗУ, Загреб 1938–1947.
 3. 3,000 3,001 3,002 3,003 3,004 3,005 3,006 3,007 3,008 3,009 3,010 3,011 3,012 3,013 3,014 3,015 3,016 3,017 3,018 3,019 3,020 3,021 3,022 3,023 3,024 3,025 3,026 3,027 3,028 3,029 3,030 3,031 3,032 3,033 3,034 3,035 3,036 3,037 3,038 3,039 3,040 3,041 3,042 3,043 3,044 3,045 3,046 3,047 3,048 3,049 3,050 3,051 3,052 3,053 3,054 3,055 3,056 3,057 3,058 3,059 3,060 3,061 3,062 3,063 3,064 3,065 3,066 3,067 3,068 3,069 3,070 3,071 3,072 3,073 3,074 3,075 3,076 3,077 3,078 3,079 3,080 3,081 3,082 3,083 3,084 3,085 3,086 3,087 3,088 3,089 3,090 3,091 3,092 3,093 3,094 3,095 3,096 3,097 3,098 3,099 3,100 3,101 3,102 3,103 3,104 3,105 3,106 3,107 Дејан Милорадов, Слободан Пузовић, Васа Павковић, Јавор Рашајски; Орнитолошки речник - Имена птица, Нови Сад, Матица српска
 4. 4,0 4,1 4,2 Речник српских говора Војводине, св. 1–10, Матица српска, Нови Сад 2000–2010.
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 Петар Скок, Етимологијски рјечник хрватскога или српскога језика, I–IV, ЈАЗУ, Загреб 1971–1974.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 Драгољуб Златковић, Речник пиротског говора, Службени гласник, Београд 2014.
 7. 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 Речник српскохрватског књижевног и народног језика, књ. I–XIX, Институт за српскохрватски језик САН / Институт за српски језик САНУ, Београд 1959–2014.
 8. 8,0 8,1 Драгољуб Петровић ‒ Јелена Капустина, Из лексике Качера. ‒ Српски дијалектолошки зборник, LVIII, САНУ, Београд 2011.
 9. 9,0 9,1 9,2 Стјепан Ђурашин, Птице, књ. XXVI, дио други, Матица хрватска, Загреб 1901.
 10. 10,0 10,1 Јакша Динић, Тимочки дијалекатски речник, Институт за српски језик САНУ, Београд 2008.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 Спиро Брусина, Птице хрватско-српске, Споменик, XII, Српска краљевска академија, Београд 1892.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 Lintia Dénes, Adatok Szerbia madárfaunájához (први део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXII évfolyam, Budapest 1915, 329‒351. и Adatok Szerbia madárfaunájához (други део), Aquila (A magyar királyi ornithologiai központ folyóirata), XXIII évfolyam, Budapest 1916, 74‒162.
 13. 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 Животиње, VIII део, Даворин Трстењак, Птице, IV свезак, књ. XCVII, Друштво Св. Јеронима, Загреб 1895.
 14. Сергије Д. Матвејев, Распрострањење и живот птица у Србији, Посебна издања САНУ, књ. CLXI, Институт за екологију и биогеографију, књ. 3, Београд 1950.
 15. Новица Живковић, Речник пиротског говора, Музеј Понишавља, Пирот 1987.
 16. М. Н. Рашковић, Један прилог за упознавање тичијег света у Врањском округу (наставак), Ловац, бр. 12, Савез ловачких удружења, Београд 1897, 90–91.
 17. Вук Маринковић, Јестествена повестница, Београд 1851.
 18. Csornai Rihárd, Bácska madarainak szerb és horvátnyelvü névjegyzéke, Aquila (A magyar királyi Madártani Intézet folyóirata), L évfolyam, Budapest 1943, 394–402.
 19. Мојо Медић, Зоологија за више разреде средњих школа, Краљевска хрватско-славонска земаљска влада, Загреб 1920.
 20. Драгутин Весели, Сове, Ловачки лист, бр. 1–2, Савез ловачких удружења Народне Републике Босне и Херцеговине, Сарајево 1949, 1–8.
 21. 21,0 21,1 21,2 Мато Водопић, Попис пучкијех птичијих имена, Словинац, бр. 2, књ. III, Дубровник 1880, 30–33.
 22. Ернест Домбровски, Основи орнитологије сјеверозападне Србије, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VII, Сарајево 1895, 63–104.
 23. 23,0 23,1 Јосип Етингер, Сријемско-славонско-хрватске дивје животиње, звијери и птице, Тискарница Игњата Карла Сопрона, Земун 1857.
 24. 24,0 24,1 Јоаким Вујић, Јестествословије, превод с немачког, Будим 1809.
 25. 25,0 25,1 Вјекослав Клаић, Природни земљопис Хрватске, књ. I, Матица хрватска, Загреб 1878.
 26. 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 Драгутин Хирц, Грађа за народну номенклатуру и терминологију животиња (III, Птице), Наставни вјесник, часопис за средње школе, књ. VII, Краљевска хрватско-славонско-далматинска земаљска влада, Загреб 1899, 145–155.
 27. Hans von Kadich, Hundert Tage im Hinterland (Eine ornithologische Forschungsreise in der Hercegowina), Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien, Wien 1887, 6–14, 23–25, 39–41, 61–63, 71–72, 85–86, 102–105, 121–123, 139–140, 154–157.
 28. 28,0 28,1 Ђорђе Поповић, Речник српскога и немачкога језика, II српско-немачки део, непромењено друго прегледано и умножено издање, књижара „Напредак” из Панчева, Београд 1926.
 29. Григорије Лазић, Проста наравна историја, Будим 1836.
 30. 30,0 30,1 30,2 Драгутин Т. Симоновић, Птице, I, Грабљивице, пузачице, викачице, издање Задруге професорског друштва, Београд 1939. и друго издање, Знање, Београд 1953.
 31. Михаило Вучковић – Ондреј Визи, Прилог проучавању орнитофауне Црне Горе (птице долине Пиве), Глас. Републичког завода зашт. природе – Природњачког музеја, 10, Титоград 1977, 41–58.
 32. Зоолошка терминологија и номенклатура. Средњошколска терминологија и номенклатура, књ. II, св. 2, Министарство просвете Краљевине Југославије, Београд 1932.
 33. Драгољуб Петровић – Ивана Ћелић – Јелена Капустина, Речник Куча, Српски дијалектолошки зборник, LX, САНУ – Институт за српски језик САНУ, Београд 2013.
 34. Драгољуб Петровић, Говор Баније и Кордуна, Матица српска – Просвјета, Нови Сад – Загреб 1978.
 35. 35,0 35,1 35,2 Људевит Фирер, Једна година орнитолошког изучавања у Црној Гори, Гласник земаљског музеја у Босни и Херцеговини, књ. VI, Сарајево 1894, 543–608.
 36. Сергије Д. Матвејев, Српска имена птица, Архив билошких наука, бр. 2, Институт за екологију и биогeографију Српске академије наука, Београд 1950, 146–158.
 37. Миодраг Марковић, Речник народног говора у Црној Реци. – Српски дијалектолошки зборник, XXXII, САНУ, Београд 1986.
 38. 38,0 38,1 Радосав Стојановић, Црнотравски речник, Српски дијалектолошки зборник, књ. LVII, САНУ – Институт за српски језик САНУ, Београд 2010.
 39. Миодраг Марковић, Речник народног говора у Црној Реци. – Српски дијалектолошки зборник, XXXIX, САНУ, Београд 1993.
 40. Лазар Ђ. Докић, Аналитички и систематски преглед животиња у Краљевини Србији, I део, Кичмењаци, Краљевско-српска државна штампарија, Београд 1883.
 41. Атанасије Стојковић, Физика, Будим 1803.

Напомене[уреди]